Зміст / Содержание № 4 (2006)

User Rating:  / 1
PoorBest 

 

Мельник С.В. Інституційно-інноваційна модель досягнення збалансованості пропозиції освітніх послуг до потреб національного та регіональних ринків праці
 
Оболенська Т.Є., Усиченко Ю.В. Наукові засади формування механізму узгодження ринку освітніх послуг та ринку праці
 
Півняк Г.Г., Салов В.О., Кучін О.С., Ніколаєва Т.Г., Салова В.О. Розрахунки кадрового забезпечення навчального процесу
 
Багрова І.В., Яровенко Т.С. Інвестиційні проекти у становленні ринку освітянських послуг
 
Яцишина Л.К., Гончаров Ю.В., Лабурцева О.І. Напрями забезпечення відповідності підготовки фахівців вимогам ринку праці
 
Коваленко І.К. Міжнародний досвід демократизації освіти: пріоритети політики США в галузі освіти
 
Корсунський С.В. Комерціалізація технологій в університетах: досвід Сполучених Штатів Америки
 
Решетілова Т.Б., Захарченко Ю.В. Стратегічне управління ВНЗ на основі системи показників
 
Довбня С.Б., Ігнашкіна Т.Б., Верещак В.С. До питання забезпечення відповідності вищої економічної освіти сучасним потребам ринку праці
 
Лилик І.В. Кваліфікаційні програми: адаптація світового досвіду в Україні
 
Максимова Т.С. Маркетинг як напрямок професійної діяльності, академічної підготовки та наукових досліджень
 
Карпенко Н.В. Модель взаємодії підприємства та навчального закладу в процесі підготовки майбутнього маркетолога
 
Примак Т.О., Ткачук О.В. Маркетингові комунікації в системі освіти
 
Гетьман О.О. Напрями взаємодії підприємств з ринком освітянських послуг
 
Галушко О.С., Яцентюк С.В. Вибір стратегії просування освітніх послуг в умовах інтеграції України у міжнародний освітянський простір
 
Козаченко Г.В., Дібніс Г.І. Маркетингова орієнтація підготовки спеціалістів у галузі управління у вищих навчальних закладах
 
Ілляшенко С.М. Інформаційний потенціал ВНЗ та методи його оцінки
 
Петруня Ю.Є. Організація маркетингу у вищому навчальному закладі
 
Мацеєва Н.В. Стратегія позиціювання ВНЗ на ринку освітніх послуг
 
Чухрай Н.І., Лялюк А.М. Теоретико-методологічні основи управління розвитком вищого навчального закладу на засадах логістики
 
Чумаченко Т.М., Скиба Г.В. Важливість комунікативної політики у сфері освітніх послуг .
 
Максименко О.Л., Шиманович Н.М. До питання відповідності рівня маркетингової освіти спеціалістів очікуванням ринку праці
 
Волокитіна Л.О., Криковцева Н.О. Інноваційній економіці – інноваційна післядипломна освіта ВНЗ
 
Баранник Л.Б. Значення соціальної реклами як фактора формування сучасного громадянського суспільства
 
Косарєв В.М. Адаптація системи вищої освіти до умов транзистивної економіки
 
Тараненко И.В., Красовская Е.Ю. Рынок высшего образования и рынок труда: особенности взаимодействия и перспективы развития
 
Палєхова Л.Л. Загальні та специфічні характеристики потреб промислових підприємств у вищій освіті персоналу
 
Афенченко Г.В. Коммуникации в образовании: между наукой и бизнесом
 
Каніщенко Н.Г. Вища економічна освіта в системі виробничих кластерів України
 
Дейнега О.В. Методичні особливості оцінювання ринкової невизначеності функціонування комерційних закладів освіти
 
Власюк В.Є. До характерних особливостей впливів освіченості та культурології на формування управлінського персоналу
 
Белявцев М.И., Воробьев В.Н. Организация подготовки маркетологов для промышленных предприятий Донбасса
 
Примак Т.О. Концептуальні підходи до підготовки маркетингових комунікаторів в Україні
 
Відомості про авторів

Visitors

3277762
Today
This Month
All days
14
14
3277762

Guest Book

If you have questions, comments or suggestions, you can write them in our "Guest Book"

Registration data

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Journal was registered by Ministry of Justice of Ukraine.
Registration number КВ No.17742-6592PR dated April 27, 2011.

Contacts

D.Yavornytskyi ave.,19, pavilion 3, room 24-а, Dnipro, 49005
Tel.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
You are here: Home Archive by issue 2006 Зміст / Содержание № 4 (2006)