Про ефективність та економічну доцільність збагачення вугілля

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

М.О. Перов, науковий співробітник Інституту загальної енергетики НАН України, м. Київ, Україна

М.М. Макортецький, науковий співробітник Інституту загальної енергетики НАН України, м. Київ, Україна

В.М. Макаров, старший науковий співробітник Інституту загальної енергетики НАН України, м. Київ, Україна

Анотація:

Визначено критерій економічної доцільності збагачення енергетичного вугілля різних марок із врахуванням впливу цінових факторів на транспортування, збагачення та впливу коригуючих цінових факторів за зольністю. Проведено розрахунки кількісно-якісних показників вугільної продукції для потреб енергетики (пиловидного спалювання) з урахуванням обмежень щодо його використання.

Список літератури / References

1. Федоров В.И. Состояние и проблемы развития углеобогащения Украины. / В.И. Федоров, И.П. Курченко, А.А Золотко // Уголь Украины. – 1999. – №8. – С. 13–17.

Fedorov V.I. Modern state and problems of development of coal cleaning in Ukraine. / V.I. Fedorov, I.P. Kurchenko, A.A. Zolotko // Ugol Ukrainy. – 1999. – No.8. – P. 13–17.

2. Курченко И.П. Резервы увеличения ресурсов и улучшения качества угля средствами обогащения. / И.П. Курченко, А.А Золотко // Уголь Украины. – 2003. – №8. – С. 45–49.

Kurchenko I.P. Reserves of increase of resources and improvement of quality of coal by coal cleaning means. / I.P. Kurchenko, A.A. Zolotko // Ugol Ukrainy. – 2003. – No.8. – P. 45–49.

3. Благов И.С. Экономическая эффективность повышения качества углей. / И.С. Благов, В.К. Турченко // – М.: Недра, 1978. – 160 с.

Blagov I.S. Economic efficiency of improvement of quality of coals. / I.S. Blagov, V.K. Turchenko // M.: Nedra, 1978. – 160 p.

4. Наказ №158 від 29.04.96. „Про затвердження Оптових цін на вугілля, продукти збагачення та брикети“ (Реєстр. №239/1264 від 24.05.1996). – К.: Мінвуглепром України, 1996. – 3 с.

The order No 158 from 29.04.96. “About the approvement of wholesale prices for coal, preparation output and briquettes” (Reestr. No 239/1264 from 24.05.1996). – K.: Minvugleprom Ukrainy, 1996. – 3 p.

5. Вугілля кам’яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови: ДСТУ 4083-2002. – [Чинний від 2002-09-01]. – К.: Держстандарт України, 2002. – 10 с.

Black coal and anthracite for powdered fuel burning at thermal power plants. Specifications: DSTU 4083-2002. – [valid since 2002-09-01]. – K.: State Standard of Ukraine, 2002. – 10 p.

6. Благов И.С. Справочник по обогащению углей. / И.С. Благов, А.М. Коткин, Л.С. Зарубин // – М.: Недра, 1984. – 614 с.

Blagov I.S. Reference book on coal cleaning. / I.S. Blagov, A.M. Kotkin, L.S. Zarubin// – M.: Nedra, 1984. – 614 p.

Files:
2011_06_perov
Date 2012-11-27 Filesize 597.63 KB Download 609

Tags: вугіллязбагаченняпереробкаконцентратвідсівзольність

Схожі статті:

Наступні статті з поточного розділу:

Попередні статті з поточного розділу: