Деякі проблемні питання криміналізації незаконного видобування бурштину

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

Ю. А. Турлова, orcid.org/0000-0003-0508-2087, Національна академія прокуратури України, м. Київ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Г. С. Поліщук, orcid.org/0000-0002-0829-2621, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

повний текст / full article

 

Abstract:

Мета. Дослідження криміналізації посягань, пов’язаних із незаконним видобутком бурштину, що має самостійне значення як для законотворчої, так і правозастосовної діяльності.

Методика. Система загальнонаукових та спеціальних методів і підходів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета, зокрема, формально-логічний, логіко-нормативний, документальний методи, а також метод статистичного аналізу.

Результати. Виявлені деякі проблеми, що мають місце при законодавчому формуванні кримінально-правової заборони досліджуваних кримінальних практик, зокрема – невідповідність криміналізації незаконного видобування бурштину передумові відносної поширеності, а також наявна пробільність закону про кримінальну відповідальність щодо контрабанди бурштину та групової складової незаконного видобутку бурштину й пов’язаних із цим діянь.

Наукова новизна. У статті вперше проаналізована новела кримінального законодавства – стаття 2401 «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину» КК України та відповідні законопроекти стосовно відповідності вимогам теорії криміналізації, що дало можливість обґрунтувати пропозиції, спрямовані на удосконалення чинного кримінального законодавства та практики його застосування правоохоронними органами України у сфері протидії незаконному видобутку бурштину.

Практична значимість. У роботі досліджена відповідність норм, що встановлюють відповідальність за незаконне видобування, збут, придбання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, такій передумові криміналізації, як відносна поширеність. Зроблено висновок, що незаконне видобування бурштину в розумінні чинної редакції закону не відповідає зазначеній передумові. Аргументована авторська позиція щодо доцільності побудови норми, яка встановлює основний склад злочину, як матеріальної, що забезпечило б більш чіткі критерії криміналізації. Запропонована формалізація наслідків незаконного видобування бурштину, об’єкт якого наповнений економічним змістом, шляхом кількісного оцінювання завданої злочином шкоди. Це дасть змогу відобразити завдану шкоду за допомогою економічних категорій і забезпечить більшу дієвість у правозастосовній діяльності. Доведена доцільність доповнення диспозиції частини 2 статті 2401 КК України такою кваліфікуючою ознакою як вчинення зазначеного злочину за попередньою змовою групою осіб, а також криміналізації контрабанди бурштину шляхом внесення відповідних доповнень до частини 1 статті 201 КК України.

References.

1.Turlova, Yu. A. (2018). Environmental Crime in Ukraine: Criminal Law and Criminological Foundations of Countering It: monograph. Kyiv: Znannia Ukrainy.

2. Verkhovna Rada of Ukraine (n.d.). On Amending the Criminal Law of Ukraine Regarding Criminal Liability for Illegal Amber Mining or Moving It across the Customs Border of Ukraine. Draft Law dated 04.09.2019 No. 2059. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66672.

3. Ivanov, Ye. A. (2019). Analysis of the Environmental Situation in the Areas of Illegal Amber Mining. Subsoil Management in Ukraine. Investing Prospects: Materials of the Sixth International Scientific and Practical Conference (October 7–11, 2019, Truskavets), (pp. 101-107). Kyiv: DKZ. Retrieved from http://conf.dkz.gov.ua/files/2019_materials_vol_2_net.pdf.

4. Pravda (n.d.). 10 Facts about Ukrainian Amber. Retrieved from http://pravda.press/news/economic/10-faktiv-pro-ukrainskiy-burshtin-22109.

5. Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine (n.d.). Criminal Law of Ukraine: Law of Ukraine dated 05.04.2001 No.2341-III. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

6. Illegal Mining of Amber Continues in Ukraine, Microclimate Changes are Irreversible in the Plundered Territories – Experts (n.d.). Retrieved from https://censor.net.ua/ua/news/3200229/v_ukrayini_prodovjuyut_nezakonno_vydobuvaty_burshtyn_na_rozgrabovanyh_terytoriyah_nezvorotnymy_ye_zminy.

7. Nadtochii, P. P., & Myslyva, T. M. (2015). Illegal Mining of Amber in Zhytomyr Oblast: Environmental Aspects. Amber Mining Problems in Ukraine and the Ways to Resolve Them. Series “Environmental Situation”, 9(141), 6-10.

8. Verkhovna Rada of Ukraine (n.d.). On Amendments to Some Laws Regarding Criminal Liability for Illegal Amber Mining or Any Other Illegal Operations with Amber. Draft Law dated 11.09.2019. No. 2059-1. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66802.

9. Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine (n.d.). On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Regarding Improvement of Legislation on Mining of Amber and Other Mineral Resources: Law of Ukraine dated 19.12.2019 No. 402-IX. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-20#n63.

10. Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine (n.d.). The Code of Ukraine for Administrative Offenses. Law of Ukraine dated December 7, 1984 No. 8073-X. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

11. Turlova, Yu. A. (2016). On Determining the Level of Environmental Crime Latency. Topical Issues of State-Building in Ukraine: Materials of International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 20, 2016), (pp. 62-64). Kyiv: VPZ “Kyiv University”. Retrieved from http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/209511/?SHOWALL_2=0.

12. Maksimentsev, M. H. (2018). Criminological Characterization of Individuals Committing the Crimes under Article 240 of the Criminal Code of Ukraine. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series “Jurisprudence”, 36(2), 110-113.

 

Tags: незаконний видобуток бурштинукриміналізаціякримінально-правова нормаКримінальний кодексдиспозиціяформалізація

Наступні статті з поточного розділу:

Попередні статті з поточного розділу: