Розвиток інтелектуального потенціалу в системній парадигмі менеджменту знань

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

Г. Й. Островська, orcid.org/0000-0002-9318-2258, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Л. Я. Малюта, orcid.org/0000-0002-7569-9982, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Р. П. Шерстюк, orcid.org/0000-0001-6253-9421, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

І. В. Луциків, orcid.org/0000-0003-1307-3391, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

І. А. Ясінецька, orcid.org/0000-0002-2996-4394, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 повний текст / full articleAbstract:

Мета. Поглиблення методологічного підґрунтя й розроблення рекомендацій щодо формування інтегрованої системи менеджменту знань як інструменту розвитку інтелектуального потенціалу промислових підприємств, на основі принципів управління якістю, задля досягнення головної стратегічної мети.

Методика. Методологічну основу менеджменту знань складають: теорії економіки знань, підприємництва, інституціоналізм, мікроекономічна теорія управління знаннями, теорії перетворення знань, отримання нових знань, концепція самонавчальної організації, концепція «потрійної спіралі». Основою застосування методології є системний аналіз як науковий метод дослідження функцій менеджменту знань організацій.

Результати. Здійснене теоретичне та прикладне узагальнення становлення концепції менеджменту знань промислових підприємств в умовах економіки, заснованої на знаннях. Запропоноване нове розуміння сутності категорій «менеджмент знань промислового підприємства» й «система менеджменту знань промислового підприємства». Обґрунтоване впровадження системи менеджменту знань, що забезпечує вдосконалення процесів акумулювання, інтеграції знань у поле діяльності підприємства та обміну знаннями між співробітниками та ключовими стейкхолдерами. Розроблені рекомендації щодо вдосконалення менеджменту знань на промислових підприємствах, а також запропоновані механізми їх практичної реалізації.

Наукова новизна. Удосконалена методологія управління підприємством як динамічною системою на основі менеджменту знань. Розроблена концепція розвитку цілісної системи менеджменту знань і методичне забезпечення її ефективного застосування. Запропонована інтегративна модель системи менеджменту знань підприємства у руслі процесного підходу відображає практичні аспекти концепції менеджменту знань і засновується на принципах управління якістю з метою трансформації підприємства у самонавчальну організацію. Реалізація даної концепції дає змогу створити для кожного підприємства життєздатну, ефективну керуючу систему, що забезпечує перманентну результативність формування та реалізації процесів навчання в усіх структурних підрозділах і в усіх формах.

Практична значимість. Запропоновані розробки й рекомендації авторів можуть бути використані в контексті підвищення ефективності управління інтелектуальним потенціалом задля збільшення економічної доданої вартості за рахунок генерування організаційних знань.

References:

1. Pylypenko, H., Fedorova, N., Kuzenko, I., & Naumenko, N. (2020). Paradoxes of economic development: science and innovation in the modern world. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (2), 153-159. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/153.

2. Wiig, K. (n.d.). Knowledge Management Foundations: Thinking About Thinking: How People and Organizations Create, Represent and Use Knowledge. Retrieved from https://www.academia.edu/19382981/.

3. Martynenko, M., & Menshykov, O. (2015). Development of organisational knowledge system in the structure of vocational education. Economics and management of national economy. Retrieved from http://soskin.info/en/ea/2017/165-5-6/Economic-Annals-contents-V165-14.

4. Illiashenko, S. M., Shypulina, Yu. S., Illiashenko, N. S., & Na­hor­nyi, Ye. I. (2018). Knowledge management in the context of raising the level of potential of the organization›s innovative development. Bulletin of Khmelnytskyi National University. Economic sciences3(2), 98-103.

5. Smolinska, N., & Hrybyk, I. (2015). Knowledge management as a tool for providing innovative devel-opment of the enterprise. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”815, 248-255.

6. Sytnyk, Y. S. (2017). Intellectualization of enterprise management systems: concept, system monitoring and modeling: monograph. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House.

7. Nalyvayko, A. (Ed.) (2014). Strategic management of knowledge of the enterprise. Monograph. Kyiv: KNEU.

8. Knowledge management is the challenge of the future (n.d.). Retrieved from http://www.management.com.ua/hrm/hrm016.html.

9. Ostrovska, H. Y. (2019). Knowledge management system as an instrument for efficient use of intellectual potential of the enterprise. Economic forumLutsk, (1), 104-110.

10. Fundamental Concepts of EFQM. European Foundation of Quality Management (n.d.). Retrieved from http://ww1.efqm.org/en/Home/aboutEFQM/Ourmodels/FundamentalConcepts/tabid/169/Default.aspx.

11. Gallagher, S., & Hazlett, S. (n.d.). Using the Knowledge Management Maturity Model (KMM). As An Evaluation Tool. Retrieved from http://bprc.warwick.ac.uk/km028.pdf.

12. Ostrovska, H., Demianyshyn, V., Maliuta, L., Sherstiuk, R., Kuz, T., & Reznik, N. (2020). View of Intellectual Potential of Ukraine: Realies and Prospects of Efficient Use in the Knowledge-Based Economy Conditions. International Journal of Advanced Science and Technology29(9s), 4622-4634.

Tags: інтелектуальний потенціалменеджмент знаньсистема менеджменту знаньпромислове підприємстволюдські ресурсикорпоративна культураінформаційна інфраструктура

Схожі статті:

Наступні статті з поточного розділу:

Попередні статті з поточного розділу: