Модельний інструментарій опанування інженерним експериментуванням

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

Н. А. Несторук, кандидат педагогічних наук, orcid.org/0000-0001-9769-4552, Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет“, м. Бахмут, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В. В. Мельник, доктор філос. наук, доцент, orcid.org/0000-0001-6028-4066, Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов'янськ, Україна

С. М. Зінов’єв, кандидат технічних наук, доцент, orcid.org/0000-0002-0304-2332, Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу „Донецький національний технічний університет“, м. Покровськ, Україна

П. О. Чикунов, кандидат технічних наук, orcid.org/0000-0003-4959-7744, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії, м. Бахмут, Україна

Abstract:

Мета. Створення моделі, що дозволяє на компетентнісно-орієнтованій основі вдосконалити фахову підготовку гірничих інженерів-електромеханіків до опанування інженерним експериментуванням.

Методика. Запропоновано підхід для створення моделі, що має властивість адаптації до змін експериментального середовища, у межах якого виявляються доступними для дослідження різні властивості електромеханічних систем. Для досягнення мети, розв’язання сформульованих задач і перевірки ефективності розробленої технології навчання використана сукупність взаємодоповнюваних наукових методів, що відбивають діалектичну єдність теоретичного та емпіричного рівнів пізнання: спеціально розроблений комплект завдань, опитування у формі індивідуального анкетування, спостереження та оцінювання рівнів підготовки майбутніх інженерів електромеханічного профілю до виконання експериментальних досліджень при вивченні технічних дисциплін. Підхід базується на комплексі компетентностей і має відбуватися за певних умов, серед яких першочерговими є: належне матеріально-технічне й методичне забезпечення; поетапність у плануванні; створення єдиного навчально-методичного середовища; наявність комплексу відповідних навчальних дисциплін; забезпечення сприятливого мотиваційного супроводження. Ос­но­вною педагогічною умовою, що забезпечує реалізацію компетентнісно-орієнтованої методики нав­чання, є застосування таких дидактичних принципів, як: детермінованість, систематичність, диференційованість, варіативність, інтегративність та інтерактивність навчання.

Результати. Уточнена сутність експериментальних досліджень, де поняття „експериментальні дослідження“ й „інженерне експериментування“ ото­тожнюються, цільові орієнтири, змістові й технологічні складники підготовки майбутніх гірничих інженерів у контексті студійованої проблеми відповідно до особистісно-орієнтованої парадигми освіти. На основі аналізу діяльності майбутнього фахівця, відповідно до комплексу компетентностей, була розроблена структурна модель підготовки гірничих інженерів-електромеханіків до проведення експериментальних досліджень, що дозволяє вдосконалити професійну підготовку майбутнього фахівця.

Наукова новизна. Вирішене актуальне завдання створення модельного інструментарію, що сприяє адаптації до майбутньої професійної діяльності. Розроблена структурна модель фахової підготовки гірничих інженерів-електромеханіків до опанування експериментальних досліджень, в основу якої покладено комплекс складників. У сукупності вони визначають модель підготовки фахівців, спрямовану на опанування компетентностями концептуального, теоретичного, системного, технологічного рівнів, що базуються на змісті технічних дисциплін, для яких наскрізним об’єднуючим стрижнем є інженерне експериментування.

Практична значимість. Унаслідок наукового пошуку на основі розробленої презентованої моделі створені та упроваджені в систему професійної підготовки майбутніх інженерів електромеханічного профілю навчальний посібник та інші навчально-методичні матеріали, що підвищили рівень підготовки студентів до інженерного експериментування в майбутній професійній діяльності.

References.

1. Nestoruk, N. A., 2013. Experimental studies in the context of competence electromechanical teacher’s engineers, Public education: Electronic scientific specialized edition [e-journal], 3(21). Available at: <http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1451> [Accessed 25 September 2017].

2. Zarubinskaya, I. B., 2010. Formation of social competence of students of higher educational institutions (theoretical and methodological aspect). Kyiv: KNEU [online]. Available at: <http//www.zavantag.com/docs/ 531/index-29126.html> [Accessed 2 October 2017].

3. Borisov, V. V., 2011. Use of design and engineering tasks in the lessons of labor training, Newsletter of the Chernigov State Pedagogical University named T.G.Shev­chenko, 93. Series: Teaching Science [online]. Available at: <http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8304> [Accessed 22 September 2017].

4. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015. Science Teachers’ Learning: Enhancing Opportunities, Creating Supportive Contexts. Washington, DC: The National Academies Press.

5. Gryzun, L. E., 2017. Didactic analysis of the educational subjects of different types in the process of forming the content of higher professional education, Public education. Electronic scientific specialized edition [online]. Available at: <https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/18/statti/grizun.htm> [Accessed 09 January 2018].

6. Zabolotny, K., Zinovyev, S., Zupiev, А. and Panchenko, E., 2015. Rationale for the parameters equipment for rope dehydration of mining hoisting installations. New Developments in Mining Engineering 2015. Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. CRC Press/Balkema, pp. 275–281.

7. Zabolotny, K., Zhupiev, O. and Molodchenko, A., 2015. Analysis of current trends in development of mine hoists design engineering. New Developments in Mining Engineering 2015. Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. CRC Press/Balkema, pp. 175–179.

 повний текст / full articleTags: експериментальні дослідженняінженерне експериментуваннякомпетентнісно-орієнтована основатехнічні дисципліниструктурна модельпідготовка гірничих інженерів-електромеханіків

Попередні статті з поточного розділу: