Створення та впровадження сейсмобезпечної технології підземної розробки уранових родовищ

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

В.І. Ляшенко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Державне підприємство „Українский науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології“, начальник науково-дослідного відділу, м. Жовті Води, Україна

О.Х. Дудченко, Державне підприємство „Українский науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології“, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу, м. Жовті Води, Україна

Реферат:

Мета. Створення та впровадження сейсмобезпечної технології підземної розробки уранових родовищ з урахуванням збереження житлової забудови та комфортного проживання населення в зоні ведення вибухових робіт.

Методика. Комплексна, що включає аналіз літературних матеріалів, теоретичних узагальнень і натурних вимірювань сучасним цифровим сейсмографом Blast Mate Series III (виробництво Канада), обробку та аналіз матеріалів за спеціальною комп’ютерною програмою Blast Ware, шахтні і польові експериментальні дослідження візуальними та сейсмічними методами, математичне і фізичне моделювання, а також теоретичний аналіз та узагальнення результатів.

Результати. На підставі результатів 48 натурних вимірювань швидкостей зсуву ґрунтів біля фундаментів будівель житлової забудови та соціальної інфраструктури селища Велика Балка м. Кіровоград (Україна) при відпрацюванні Центрального уранового родовища рекомендована технологія виробництва підземних вибухів, що забезпечила рівень сейсмобезпеки швидкості зсуву ґрунту до 0,8 см/с, збереження старих будівель житлової забудови та комфортне проживання населення в зоні ведення вибухових робіт. Встановлено залежність швидкості зсуву гірських масивів від кількості вибухових речовин (ВВ) на одне уповільнення і від відстані між об’єктами, які вибухають та які захищають при відпрацюванні запасів рудних покладів, розташованих нижче гор. 330 м.

Наукова новизна. Розроблено математичну модель, при якій коефіцієнт частоти зв’язку між досліджуваним фактором та показником становить r = 0,86. З імовірністю 95% можна стверджувати, що отримана модель адекватно відображає вихідні дані. Запропоновано емпірична залежність для визначення допустимого значення маси заряду ВР на одне уповільнення (у) з урахуванням допустимої швидкості зсуву ґрунту 0,4 см/с і відстані між вибухом і об’єктами, що захищають (х), а також збереження старих будівель, виду y = a • х2 (a – коефіцієнт, що залежить від сейсмоакустичних властивостей гірського масиву і умов підривання) при відпрацюванні запасів рудних покладів, розташованих вище гор. 330м.

Практична значимість. Введення в дію ДСТУ 4704:2008 дозволило врегулювати інтереси гірничодобувного підприємства і населення, а також зберегти житлові споруди, вік яких понад 50 років і врахувати соціальний фактор. Сейсмомоніторинг дозволяє забезпечувати необхідною інформацією інженерно-технічний персонал гірничодобувного підприємства, місцеві та центральні органи влади та „Держнаглядохоронпраці“ для вирішення соціальних проблем населення, яке проживає в зоні впливу гірничих робіт.

Список літератури / References:

1. Обеспечение сейсмобезопасного ведения взрывных работ при подземной добыче руд / [А.А. Кузьменко, В.Д. Воробьев, Ю.Я. Савельев и др.] // Горный журнал – 1992.– №11.– С. 33–34.

Kuzmenko, A.A., Vorobyev, V.D. and Savelyev, Yu.Ya., (1992), “Provision of seismic safe blasting in underground mining of ore”, Gornyy zhurnal, no.11, pp. 33–34.

2. Организация мониторинга сейсмического действия взрыва при отработке рудных залежей под городской застройкой. Часть 1 / [Ю.Я Савельев, А.Г Недельский, П.Т. Крук и др.] // Науковий вісник НГУ.–Дніпропетровськ, 2003.– №12.– С. 6–8.

Saveliev, Yu.Ya., Nedelskaya, A.G. and Crook, P.T. (2003), “Organization of monitoring of the seismic action of the explosion when mining ore deposits under urban areas (Part 1)”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no.12, pp. 6–8.

3. Организация мониторинга сейсмического действия взрыва при отработке рудных залежей под городской застройкой. Часть 2 / [Ю.Я Савельев, А.Г Недельский, П.Т. Крук и др.] // Науковий вісник НГУ.– Дніпропетровськ, 2004.– №1.– С. 5–7.

Saveliev, Yu.Ya., Nedelskaya, A.G. and Crook, P.T. (2004), “Organization of monitoring of the seismic action of the explosion when mining ore deposits under urban areas (Part 1)”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no.1, pp. 5–7.

4. Савельев Ю.Я. Научные и практические результаты мониторинга сейсмического действия взрыва при отработке урановых месторождений подземным способом (сейсмический мониторинг). / Ю.Я. Савельев, А.Х. Дудченко // Міжнародна науково-практична конференція. Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості. Збірник доповідей. Том 1. Україна, Кривий Ріг.18–22 травня 2004р. – С. 35–39.

Savelyev, Yu.Ya. and Dudchenko, A.Kh. (2004), “Scientific and practical results of the seismic monitoring of the explosion when mining uranium deposits by underground methods. (seismic monitoring)”, Proc. of the International Scientific Conference “Sustainable development of mining and metallurgical industry”, Vol. 1, Krivyi Rih, Ukraine, 18–22 May, pp. 35–39.

5. Подземной разработке урановых месторождений – надежное инженерное и сейсмобезопасное обеспечение / В.И. Ляшенко, А.Х. Дудченко, Ю.Я. Савельев, А.А. Ткаченко // Цветная металлургия.– 2009.– №3.– С. 3–13.

Lyashenko, V.I., Dudchenko, A.Kh. Savelyev Yu.Ya. and Tkachenko, A.A. (2009), “Underground mining of uranium deposits needs reliable engineering and seismic safety provision”, Tsvetnaya metallurgiya, no.3 pp. 3–13.

6. ДСТУ 4704:2008. Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки. Взамін ДСТУ-П4704:2006. Введ. 01.01.2009. // Держстандарт України. 2009.– 10 с.

ISO 4704:2008. “Conducting of industrial explosions. Seismic safety standards. Instead of DSTU-P4704: 2006. Valid since January 1, 2009, Gosstandart of Ukraine, – 2009, 10 p.

7. Ляшенко В.И. Повышение сейсмической безопасности при производстве взрывных работ под городской застройкой / В.И. Ляшенко, Г.В. Мельник, А.В. Малоок // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010.– №6.– С. 74–80.

Lyashenko, V.I., Melnik, G.V. and Malook, A.V. (2010), “Improving seismic safety during blasting under the urban areas”, Metallurgicheskaya i gornaya promyshlennost, no.6, pp. 74–80.

8. Ляшенко В.И. Сейсмобезопасная технология подземной разработки урановых месторождений / В.И. Ляшенко, А.Х. Дудченко, А.А. Ткаченко // Изв. ВУЗов. Горный журнал.– 2010.– № 6.– С. 54–61.

Lyashenko, V.I., Dudchenko, A.Kh. and Tkachenko, A.A. (2010), “Seismic safe technology of underground mining of uranium deposits”, Gorny zhurnal, no.6, pp. 54–61.

9. Ляшенко В.И. Сейсмическая безопасность при производстве взрывных работ под городской застройкой / В.И.Ляшенко, Г.В. Мельник, А.В.Малоок // Цветная металлургия.– 2010.– №10 – C. 3–14.

Lyashenko, V.I., Melnik, G.V. and Malook, A.V. (2010), “Seismic safety during blasting under the urban areas”, Tsvetnaya metallurgiya, no.10, pp. 3–14.

10. Ляшенко В.И. Обеспечение сейсмической безопасности при производстве взрывных работ под городской застройкой / В.И. Ляшенко, Г.В. Мельник, А.В. Малоок // Изв.ВУЗов. Горный журнал. – 2011.– №5.– С. 9–17.

Lyashenko, V.I., Melnik, G.V. and Malook, A.V. (2011), “Ensuring of seismic safety during blasting under the urban areas”, Gorny journal, no.5, pp. 9–17.

Files:
liash
Date 2013-07-14 Filesize 514.31 KB Download 901

Відвідувачі

3854903
Сьогодні
За місяць
Всього
2792
67004
3854903

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Розробка родовищ Створення та впровадження сейсмобезпечної технології підземної розробки уранових родовищ