Прогнозування обсягів електроспоживання вугільної шахти

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Категорія: Електротехніка
Останнє оновлення: Понеділок, 03 грудня 2012, 15:50
Опубліковано: Понеділок, 19 листопада 2012, 16:31
Перегляди: 5411

Автори:

С.І. Випанасенко, доктор технічних наук, професор, Державний вищій навчальний заклад «Національний гірничий університет», професор кафедри систем електропостачання, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

Сформульовано завдання, що вирішуються шляхом прогнозування показників електроспоживання. Наведено залежності для розрахунку прогнозованих параметрів. Розроблено методику прогнозування щоденних, щомісячних та річних показників електроспоживання вугільної шахти. Визначена точність прогнозу. Розроблено комп’ютерну програму для відповідних розрахунків. Наведено приклад розрахунку з використанням розробленої методики.

Список літератури / References

1. Копцев Л.А. Нормирование и прогнозирование потребления электроэнергии в зависимости от объемов производства / Копцев Л.А. // Промышленная энергетика. – М.: 1996, №3, С. 5–7.

Koptsev L.A. Normalization and prediction of energy consumption according to production volume / Koptsev L.A. // Promyshlennaya energetika. – M.: 1996, No.3, P. 5–7.

2. Гунин В.М. Опыт нормирования и прогнозирования электропотребления предприятия на основе математической обработки статистической отчетности / Гунин В.М., Копцев Л.А., Никифоров Г.В. // Промышленная енергетика. – М.: 2000, №2, С 2–5.

Gunin V.M. Normalization and prediction experience of enterprise energy consumption based on the mathematical treatment of statistical reporting / Gunin V.M., Koptsev L.A., Nikiforov G.V. // Promyshlennaya energetika. – M.: 2000, No.2, P.2–5.

3. Випанасенко С.І. Контроль ефективності використання електроенергії вугільними шахтами / Випанасенко С.І. // Техн. електродинаміка: Проблеми сучасної електротехніки. – К.: – 2006. – Ч 4. – С. 53–59.

Vypanasenko S.I. Control of energy consumption efficiency at coal mines / Vypanasenko S.I. // Tekhn. elektrodynamyka: Problemy suchasnoi elektrotekhniky. – K.: – 2006. – Part 4. – P. 53–59.

4. Випанасенко С.І. Системи енергоменеджменту вугільних шахт: Монографія / Випанасенко С.І. // Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: 2008. – 106 с.

Vypanasenko S.I. Energy management systems of coal mines: Monograph / Vypanasenko S.I. // NGU. – Dnipropetrovsk: 2008. – 106 p.

5. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов В 2 т. , 2-е изд., испр, Т. 2 / Айвазян С.А.; // Основы эконометрики. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, – 432 с.

Ayvazyan S.A. Applied statistics. Foundations of econometrics: high school textbook; In 2 vol., 2d issue., Vol. 2 / Ayvazyan S.A. // Osnovy ekonometriki. – M.: YUNITI-DANA, 2001, – 432 p.

Files:
2011_06_vypan
Date 2012-11-27 Filesize 315.74 KB Download 1029

Tags: вугільна шахтаелектроспоживаннярегресійний аналіз