Результати аналізу режимів індукційного нагріву рознімних деталей машин

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Категорія: Електротехніка
Останнє оновлення: Вівторок, 13 серпня 2013, 16:12
Опубліковано: Понеділок, 12 листопада 2012, 14:51
Перегляди: 6087

Автори:

Н.С. Дрешпак, кандидат технічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Метою статті є аналіз раціональних режимів індукційного нагріву рознімних з’єднань деталей машин, що забезпечують ефективний демонтаж з’єднань та покращують техніко-економічні показники існуючих установок індукційного нагріву.

Методи. Аналітичний метод розрахунку – для дослідження електромагнітних процесів в одновимірному полі; метод фізичного моделювання – для вирівнювання напруженості магнітного поля на поверхні втулки та ідентифікації контактної теплової провідності; оцінки достовірності математичного моделювання; числовий метод розрахунку з формуванням кінцево-різницевих рівнянь та застосуванням методу прогонки – для дослідження теплового процесу індукційного нагріву; метод інтерполяції – для встановлення залежності контактної теплової провідності від різниці температур контактуючих поверхонь; метод оптимізації – при обґрунтуванні вимог до процесу демонтажу з’єднань та визначенні раціональних режимів.

Результати. Електрична питома поверхнева потужність індукційного нагріву, що забезпечує демонтаж з’єднання деталей, прямо пропорційна ідентифікованому значенню контактної теплової провідності та необхідної для виконання технологічної операції різниці температур між контактними поверхнями втулки та валу.

Наукова новизна. Наукова новизна полягає у встановленні закономірностей протікання взаємопов’язаних електромагнітних, теплових процесів та процесів температурної деформації, що протікають у системі індукційного нагріву з’єднання деталей машин.

Практична значимість. Виконані теоретичні дослідження склали основу для створення методики розрахунку питомої поверхневої потужності на основі ідентифікованого значення теплової провідності, методики вирівнювання напруженості поля на поверхні втулки та пристрою, що здійснює таке вирівнювання безпосередньо на об’єкті для демонтажу, а також способу управління операцією демонтажу з’єднання деталей, який полягає у зміні частоти слідування імпульсів струму індуктора.

Список літератури / References:

1. Моделирование и расчет электромагнитного поля в цилиндрическом теплообменнике индуктивно-кондуктивного нагревателя [текст] / Инкин А.И., Чередниченко В.С., Хацевский К.В., Ивликов С.Ю. // Электротехника. – 2000. – № 11. – С. 34–37.

Inkin, A.I., Cherednichenko, V.S., Khatsevsky, K.V. and Ivlikov, S.Yu. (2009), “Modelling and calculation of the electromagnetic field in a cylindrical inductive-conductive heat exchanger of a heater”, Elektrotekhnika, Vol. 6, pp. 61–66.

2. Щукин В.Г. Высокоэнергетическая индукционная обработка стальных деталей [текст] // В.Г. Щукин, В.В. Марусин // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2007. – № 1. – С. 70–76.

Shchukin, V.G. and Marusin, V.V. (2007), “High-energy induction treatment of steel parts”, Problemy mashinostroyeniya, no.1, pp. 70–76.

Pivnyak, G.G and Dreshpak, N.S. (2011), Induction Heating in Electrotechnology of Machine Parts Dismantling. Netherlands: CRC Press, Balkema, 2:1–6.

Files:
2012_4_dreshpak
Date 2013-08-13 Filesize 315.28 KB Download 1055

Tags: індукційний нагрівпосадка з натягомдемонтаж з’єднань