До питання одночасної газифікації зближених тонких вугільних пластів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

П.Б. Cаїк, Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”, аспірант, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Обґрунтування геометричних параметрів просторового розташування вогневих вибоїв на зближених тонких вугільних пластах, виходячи зі встановлених залежностей опускання міжпластових порід при застосуванні технології свердловинної підземної газифікації вугілля в гірничо-геологічних умовах Червоноградського гірничопромислового району.

Методика. Стендовими експериментальними дослідженнями встановлені залежності опускання міжпластових порід при підземній газифікації вугілля та місця закладання експлуатаційних свердловин.

Результати. Встановлені геометричні параметри просторового розташування вогневих вибоїв при газифікації двох n8та n8взближених пластів Червоноградського гірничопромислового району, виходячи з характеру опускань міжпластових порід. Отримані залежності дають можливість забезпечити стійкий процес підземної газифікації, дозволяють ефективно управляти гірським тиском та технологічністю самого процесу газифікації.

Наукова новизна. Геометричні параметри просторового розташування вогневих вибоїв при одночасній газифікації зближених вугільних пластів залежать від потужності міжпластових порід, що коливається в межах 3,6–6,6м.

Практична значимість. Отримані результати стендових експериментальних досліджень з достатньою для практичного застосування точністю можуть використовуватися для визначення місць закладання експлуатаційних свердловин для одночасної газифікації зближених тонких вугільних пластів у гірничо-геологічних умовах Червоноградського гірничопромислового району, дають можливість підвищити рівень герметизації підземних газогенераторів та в перспективі збільшити продуктивність станцій з отримання енергетичного газу з вугільної сировини.

Список літератури / References:

1. Горова А.І. Оцінка стану довкілля Червоноградського гірничопромислового регіону за санітарно-гігіє-нічними показниками: матеріали Міжнародної конференції „Форум гірників – 2011“ / А.І. Горова, А.В. Павличенко, С.Л. Кулина  – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – С. 101–111.

Horova,A.I., Pavlychenko, А.V. and Kulyna, S.L. (2011), “Environmental assessment of Chervonograd mining region for sanitary measurements”, Proc. of Int. Conf. “Forum of mining Engineers– 2011”, NMU, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 101–111.

2. Кулина С.Л. Санітарно-гігієнічні показники Червоноградського гірничопромислового регіону як складова інтегральної оцінки якості стану довкілля / С.Л. Кулина, А.І. Горова // Вісник Львівського університету, сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С. 52–58.

Kulyna,S.L. and Horova, А.І. (2009), “Sanitary measurements of Chervonograd mining region as part of an integrated assessment of the quality of the environment”, Bulletin of Lviv University, Issue. 50, pp. 52–58.

3. Гайко Г.И. Утилизация тепловой энергии при подземной термохимической переработке угольных пластов / Гайко Г.И., Заев В.В., Шульгин П.Н.  – Алчевск: ДонГТУ, 2012. – 141 с.

Gayko, G.I., Zayev, V.V. and Shulhin, P.N. (2012), “The economic and environmental aspects of integrated generation and utilization of energy in urban and industrial areas”,DonSTU,Alchevsk, Ukraine.

4. Тишков В.В. Особенности формирования техногенной проницаемости в кровле угольного пласта при подземной газификации угля / В.В. Тишков // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №1. – С. 23–27.

Tishkov, V.V. (2012), “Features of formation of technogenic permeability in roof of coal layer during underground gasification of coal”, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no.1, pp. 23–27.

5. Храмов В.М. Геологічні критерії придатності некондиційних вугільних пластів для підземної газифікації (на прикладі Львівсько-Волинського басейну): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук: спец. 04.00.16 „Геологія твердих горючих копалин“ / Храмов В.М.  – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

Khramov, V.M. (2008), “Geologicaltest of goodness of fitofout-of-specificationcoal bedsforundergroundgasification(ontheexampleoftheLviv-Volyncoalbasin)”, Abstract of Cand. Sci. (Geol.), speciality 04.00.16 Geology of Solid Combustible Minerals, Dnipropetrovsk, Ukraine.

6. Дичковський Р.О. Наукові засади синтезу технологій видобування вугілля у слабометаморфізованих породах / Дичковський Р.О.  – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. – 262 с.

Dychkovskyi,R.О. (2013), Naukovi zasady syntezu tekhnologiy vydobuvannia vuhillia u slabometamorfizovanykh  porodakh [Scientific Principles of Synthesis Technology of Coal Miningin Low Rank Rocks], National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine.

7. Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації та утилізації енергії в умовах урбанізованих та промислових територій / [ПівнякГ.Г., БештаО.С , ПіловП.І та ін.] – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2013. – 176 с.

Pivniak, H.H., Beshta, O.S. and Pilov, P.I.(2013), Ekonomichni i ekolohichni aspekty kompleksnoi heneratsii ta utylizatsii enerhii v umovakh urbanizovanykh ta promyslovykh terrytorii [The Economic and Environmental Aspects of Integrated Generation and Utilization of Energy in Urban and Industrial Areas], National Mining University, Dnepropetrovsk, Ukraine.

Files:
2014_6_saik
Date 2015-01-13 Filesize 147.03 KB Download 419

Відвідувачі

3234457
Сьогодні
За місяць
Всього
2
2882
3234457

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2014 Зміст №6 2014 Розробка родовищ корисних копалин До питання одночасної газифікації зближених тонких вугільних пластів