Формализація процесу геоекологічного картування за геолого-геофізичними даними

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

О.К. Тяпкін, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем природокористування та екології НАН України, заступник директора з наукової роботи, м.Дніпропетровськ, Україна

П.Г. Пігулевський, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Дніпропетровська геофізична експедиція „Дніпрогеофізика“, головний геофізик, м.Дніпропетровськ, Україна

О.Г. Білашенко, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, аспірантка, м.Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Підвищення рівня формалізації рішення завдань геоекологічного картування, пов'язаних з обробкою багатопараметрових геолого-геофізичних даних при вирішенні проблем переходу техногенно-навантажених територій України до сталого розвитку.

Методика. Для підвищення формалізації та оперативності вирішення різноманітних завдань геоекологічного картування застосовано апарат теорії нечітких множин. При цьому при обробці комплексу геолого-геофізичних даних вирішується завдання досягнення нечіткої цілі шляхом застосування підходу Bellman-Zadeh, в якому цілі прийняття рішення й множина альтернатив (обмежень) розглядаються як рівноправні нечіткі підмножини деякої універсальної множини альтернатив. Для визначення відносної ваги різних обмежень використовується вирішення завдання впорядкування при нечіткій вихідній інформації. При необхідності перехід у рішенні зазначених завдань від нечітких множин до звичайних здійснюється за допомогою множини рівня, що вибирається з урахуванням конкретного геолого-геофізичного стану досліджуваної території.

Результати. Розроблено технологію великомасштабної формалізованої оцінки й прогнозу розвитку радіологічної обстановки техногенно-навантажених регіонів південно-сходу України. При цьому обчислювальні процедури визначення параметрів, що характеризують просторове поширення радіоактивного забруднення в різних геосферах, у конкретних точках, засновані на рішенні завдання досягнення нечіткої цілі шляхом застосування підходу Bellman-Zadeh. Для останнього формалізовано визначені цілі та обмеження. Для визначення впливу особливостей тектонічної будови території на лінійне й площинне поширення техногенного радіоактивного забруднення формалізовано вирішене завдання визначення за геолого-геофізичним даними границь фрагментів розломів та обʼєднання фрагментів у єдині структури шляхом обчислення опуклої комбінації нечітких множин індикаторів (ознак) розломів.

Наукова новизна. Застосування апарата теорії нечітких множин в обробці багатопараметрових геолого-геофізичних даних при вирішенні різноманітних завдань геоекологічного картування техногенно-навантажених територій України.

Практична значимість. Застосування формалізованих процедур геоекологічного картування за геолого-геофізичними даними дозволяє підвищити оперативність та ефективність розробки пропозицій щодо підвищення рівня техногенної безпеки та мінімізації соціально-економіко-екологічних втрат в умовах техногенно-навантажених регіонів України.

Список літератури / References:

1. Шапар А.Г. Про Концепцію переходу України до сталого розвитку: зб. наук. праць / А.Г. Шапар // Інститут проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 11. – С. 37–61.

Shapar, A.H. (2008), “About the Concept of sustainable development”, Ekolohiia i pryrodokorystuvannia: Zbirnyk haukovykh prats Instytutu problem pryrodokorystuvannia ta ekolohii NAN Ukrainy, no.11, pp. 37–61.

2. Система індикаторів сталого розвитку регіонів України та оцінювання сучасного стану їх збалансованості: зб. наук. праць / [В.П. Кухар, П.М. Черінько, Л.Г. Руденко та ін.] // Інститут проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 14. – С. 7–25.

Kukhar, V.P., Cherinko, P.M., Rudenko, L.H., Lisovskyi, S.A., Shapar, A.H., Yemets, M.A., Burkinskyi, B.V. and Kharichkov, S.K. (2011) “The system of indicators of sustainable development of regions of Ukraine and estimation of modern condition of their balance”, Ekolohiia i pryrodokorystuvannia: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu problem pryrodokorystuvannia ta ekolohii NAN Ukrainy, no. 14, pp. 7–25.

3. Адаменко О.М. Екологічна геофізика / О.М. Адаменко, Г.Й. Квятковський. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 501 с.

Adamenko, O.M. and Kviatkovskyi, H.I. (2000), Ekologichna geofizyka [Ecological Geophysics], Fakel, Ivano-Frankovsk, Ukraine.

4. Богословский В.А. Экологическая геофизика / Богословский В.А., Жигалин А.Д., Хмелевской В.К. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 256 с.

Bohoslovskyi, V.A., Zhyhalin, A.D. and Khmelevskoi, V.K. (2000), Ekologichna geofizyka [Ecological geophysics], Izdatelstvo MHU, Moscow, Russia.

5. Tyapkin, O.K. Shapar, A.H. and Troian, J.G. (2001), “The Prediction of Changes of a Radiological Situation of Industrial Advanced Regions of NIS”, Proc. EAGE 63rd Conference and Technical Exhibition. Amsterdam, The Netherlands. Vol. 2, Paper P. 233.

 

6. Тяпкин К.Ф. Физика Земли / Тяпкин К.Ф. – К.: Вища школа, 1998. – 312 с.

Tyapkin, K.F. (1998), Fizika Zemli [Physics of the Earth], Vyshcha shkola, Kyiv, Ukraine.

7. Досвід комплексної оцінки та картографування факторів техногенного впливу на природне середовище міст Кривого Рогу та Дніпродзержинська / [І.Д. Баргій, А.М. Білоус, Ю.Г. Вілкул та ін.] – К.: Фенікс, 2000. – 110 с.

Bahrii, I.D., Bilous, A.M., Vilkul, Yu.H., Hozhyk, P.F., Hryshchenko, S.H., Palii, V.M., Kovalenko, I.A., Kuzmenko, O.B., Maiakov, I.D., Antonov, O.M., Mamishev, I.Ye. and Kosaretskui, V.V. (2000), Dosvid kompleksnoi otsinky ta kartografuvannia faktoriv tekhnogennogo vplyvu na pryrodne seredovyshche mist Kryvogo Rogu i Dniprodzerzhynska [Experience of complex rating and mapping of technogenous influence factors on an environment of cities Kryvyi Rig and Dniprodzezhynsk], Feniks, Kyiv, Ukraine.

Files:
2014_2_tyapkin
Date 2014-07-11 Filesize 403.97 KB Download 644
 

Відвідувачі

3234452
Сьогодні
За місяць
Всього
513
2877
3234452

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2014 Зміст №2 2014 Екологічна безпека, охорона праці Формализація процесу геоекологічного картування за геолого-геофізичними даними