Підвищення енергоефективності електротехнологічного комплексу для виробництва твердого біопалива з використанням нейроконтролера

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

В.С. Федорейко, доктор технічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, завідувач кафедри машинознавства та транспорту, м. Тернопіль, Україна

М.І. Рутило, кандидат технічних наук, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, асистент кафедри машинознавства та транспорту, м. Тернопіль, Україна

І.С. Іскерський, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, асистент кафедри машинознавства та транспорту, м. Тернопіль, Україна

Реферат:

Мета. Обґрунтування методів і засобів забезпечення раціонального керування швидкісними режимами електропривода електротехнологічного комплексу з виробництва двокомпонентного твердого біопалива для зменшення питомих витрат електроенергії та підвищення якості кінцевого продукту.

Методика. У статті подано узагальнене використання інструментарію імітаційного моделювання основних структур технологічного обладнання та регульованого асинхронного електропривода в середовищі MATLAB, що базуються на результатах експериментальних досліджень технології брикетування двокомпонентного твердого біопалива.

Результати. Розроблена структура автоматизованої потокової технологічної лінії виробництва двокомпонентного твердого біопалива та створена її імітаційна модель з використанням нейрорегулятора на базі системи типу Сугено. Шляхом імітаційного моделювання режимів роботи електропривода дозаторів та пресувального обладнання потокової лінії у процесі зв'язного дозування компонентів твердого біопалива отримані дисперсії величин вологості суміші та електромеханічні характеристики електропривода шнека-екструдера без корекції та з корекцією швидкостей робочих органів дозаторів. Отримана залежність питомих витрат електроенергії під час виробництва твердого біопалива від продуктивності технологічної лінії та вологості сировини.

Наукова новизна. Встановлені ефективні пропорції компонентів біопалива та отримані аналітичні залежності для організації зв'язного дозування сировини шляхом використання регульованого електропривода, що обумовило можливість значно розширити вологісний діапазон базового компонента та знизити енерговитрати на технологічний процес.

Практична значимість. Обґрунтований та запропонований новий спосіб приготування двокомпонентного твердого біопалива, що дозволяє зменшити затрати енергії на виробництво одиниці продукції та покращити її якісні показники.

 

Список літератури / References:

 

1. Гелетуха Г.Г. Анализ основных положений „Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Железная // Промышленная теплоэнергетика. – 2006. – Т. 2. – № 5. – С. 82–92.

 

Geletukha, G.G. and Zheleznaya, T.A. (2006), “Analysis of the main provisions of “Energy Strategy of Ukraine till 2030”, Promyshlennaya teploenergetika, no. 5, pp. 82–92.

 

2. Федорейко В.С. Дослідження характеристик багатокомпонентного твердого біопалива / В.С. Федорейко, І.С. Іскерський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 24.  – Т. 4. – С. 80–88.

 

Fedoreiko, V.S. and Iskerskyi, I.S. (2011), “Investigation of the characteristics of multicomponent solid biofuels”, Pratsi Tavriyskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, Vol. 4, no. 24, pp. 80–88.

 

3.  Автоматизированное проектирование и расчет шнековых машин: монография / [Соколов М.В., Клинков А.С., Ефремов О.В.  и др.] – М.: "Издательство Машиностроение", 2004. – 248 с.

 

Sokolov, M.V., Klinkov, A.S., Yefremov, O.V., Belyaiev, P.S. and Odnolko, V.G. (2004), Avtomatizirovannoye proektirovaniye i raschet shnekovykh mashyn [Automated Design and Calculation of Screw Machines], Monograph, Izdatelstvo Mashynostroieniie, Moscow, Russia.

 

4. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0 / Герман-Галкин С.Г. – СПб. : КОРОНА-принт, 2001. – 320 с.

 

German-Galkin, S.G. (2001), Kompyuternoye modelirovaniye poluprovodnikovykh system v MATLAB 6.0 [Computer Simulation of Semiconductor Systems in MATLAB 6.0], Korona-print, St. Peterburg, Russia.

 

5. Бешта О.С. Використання регульованого електропривода в задачах підвищення енергоефективності технологічних процесів / О.С. Бешта. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2012. – № 4. – С. 98–107. 

 

Beshta, O.S. (2012), “Electric drives adjustment for improvement of energy efficiency of technological processes”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no. 4, pp. 98–107.

 

Files:
2013_5_fedoreik
Date 2014-07-24 Filesize 437.18 KB Download 495

Відвідувачі

3229128
Сьогодні
За місяць
Всього
473
15731
3229128

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2013 Зміст №5 2013 Технології енергозабезпечення Підвищення енергоефективності електротехнологічного комплексу для виробництва твердого біопалива з використанням нейроконтролера