Дослідження граничних станів рамного кріплення

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

Г.Г. Литвинський, доктор технічних наук, професор, Донбаський державний технічний університет, завідувач кафедри будівельних геотехнологій, м. Алчевськ, Україна

Е.В. Фесенко, кандидат технічних наук, доцент, Донбаський державний технічний університет, доцент кафедри будівельних геотехнологій, м. Алчевськ, Україна

Реферат:

Мета. Вивчити закономірності зміни несучої спроможності кріплення в залежності від параметрів зовнішнього навантаження, контактних умов його взаємодії з масивом і жорсткості забутовки.

Методика. В основу покладено чисельне моделювання взаємодії кріплення з масивом гірських порід при виникненні граничних станів конструкції. Основна ідея полягає в забезпеченні принципу рівноміцності елементів кріплення при їх взаємодії з масивом.

Результати. Розроблено розрахункову схему та методику оцінки несучої спроможності сталевого рамного кріплення з урахуванням контактних умов його взаємодії з масивом гірських порід і характеру прикладення зовнішнього навантаження. Сформульовано принцип рівноміцності елементів кріплення, на основі якого запропоновано оптимальні підходи до їх проектування. Розглянуто й проаналізовано граничні стани, що виникають у процесі навантаження податливого кріплення. Досліджено вплив властивостей забутовочного матеріалу на працездатність кріплення, встановлені раціональні умови роботи та параметри рамного податливого кріплення.

Наукова новизна. На основі сформульованого принципу рівноміцності та запропонованих критеріїв оптимальності розроблено метод визначення несучої здатності сталевого рамного кріплення, що враховує граничні стани, які виникають в елементах кріплення, у залежності від умов формування навантажень на кріплення з боку масиву порід.

Практична значимість. Розроблено методику розрахунку несучої здатності рамного кріплення, що ґрунтується на принципі рівноміцності його елементів, дозволяє проектувати кріплення гірничих виробок із раціональними параметрами і забезпечити суттєву економію металопрокату.

Список літератури / References:

1. Литвинский Г.Г. Стальные рамные крепи горных выработок / Г.Г. Литвинский, Г.И. Гайко, Н.И. Кулдыркаев. – К.: Техника, 1999. – 216 с.

Litvinskiy, G.G., Gayko, G.I. and Kuldyrkaev, N.I. (1999), Stalnye ramnye krepi gornykh vyrabotok [Steel Frame Support of Mine Tunnels], Tekhnika, Kiev, Ukraine.

2. СОУ 10.1.00185790.011:2007 / Мін-во вугільної промисловості України; ДонВУГІ, УкрНДІпроект. – К.: Мінвуглепром України, 2007. – 116 с.

SOU 10.1.00185790.011:2007 (2007), Ministry of Coal Industry of Ukraine, DonVUGІ, UkrNDІproekt Kiev, Ukraine.

3. Инструкция по выбору рамных податливых крепей горных выработок. – СПб: ВНИМИ, 1991. – 125 с.

Instrukcija po vyboru ramnykh podatlivykh krepey gornykh vyrabotok (1991), [Instruction on Selection of Yielding Mine Frame Support], VNIMI, St. Petersburg, Russia.

4. Литвинский Г.Г. Расчет крепи горных выработок на ЭВМ / Г.Г. Литвинский, Э.В. Фесенко, Е.В. Емец. – Алчевск: ДонГТУ, 2011. – 174 с.

Litvinskiy, G.G., Fesenko, Е.V. and Yemets, Ye.V. (2011), Raschet krepi gornykh vyrabotok na EVM [Computer Calculation Of Mine Working Support], DSTU, Alchevsk, Ukraine.

5. Маилян Р.Л. Строительные конструкции; Изд. 2-е. / Р.Л. Маилян, Д.Р. Маилян, Ю.А. Веселев. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 880 с.

Mailyan, R.L., Mailyan, D.R. and Veselev, Yu.A. (2005), Stroitelnye konstruktsii [Building Structures], Feniks, Rostov-on-Don, Russia.

6. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. – М., 2011. – 172 с.

SP 16.13330.2011 Stalnye konstruktsii. Aktualizirovannaya redaktsiya SNiP II-23-81* (2011), [Steel Structures. Actualized Edition of SNiP II-23-81*], Moscow, Russia.

7. Литвинский Г.Г. Способ обеспечения устойчивости горной выработки взрывной разгрузкой пород кровли / Г.Г. Литвинский, Е.ЕПавлов // Матеріали міжнародної конференції „Форум гірників – 2010“.Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, 2010. – С. 168 –177.

Litvinskiy, G.G. and Pavlov, Ye.Ye. (2010), Sposob obespecheniya ustoychivosti gornoy vyrabotki vzryvnoy razgruzkoy porod krovli [Ensuring the Stability of Mine Working by Explosive Discharge of Roof Rock], Proc. of the International Conf. “Forum of Mining Engineers 2010”, National Mining University, Dnepropetrovsk, рр. 168–177.

 

Files:
2013_3_litvinsky
Date 2014-07-24 Filesize 171.96 KB Download 427

Відвідувачі

3232607
Сьогодні
За місяць
Всього
460
1032
3232607

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.