Геолого-структурні особливості прояву ендогенного уранового зруденіння в Орехово-Павлоградській мінерагенічній зоні Українського щита

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

Г.А. Калашник, кандидат геологічних наук, геологорозвідувальна експедиція № 37 Казенного підприємства „Кіровгеологія“, головний геофізик, м. Кіровоград, Україна

Реферат:

Мета. Прогнозування можливості нарощування потенціалу мінерально-сировинної бази урану в межах Орєхово-Павлоградської мінерагенічної зони.

Методика. Відповідно до постулатів Нової ротаційної гіпотези К.Ф. Тяпкіна виконано систематизацію лінеаментів Орєхово-Павлоградського глибинного розлому, які проявляються як у фізичних полях, так і в геологічних особливостях, досліджено металогенічну спеціалізацію осередків аномальних ділянок активізованої мантії району досліджень із встановленими глибинними джерелами корисних компонентів (зокрема, Малотерсянського лужного масиву). За результатами багаторічних досліджень методом глибинного сейсмічного зондування охарактеризовано основні особливості глибинної будови земної кори і верхньої мантії в зоні Орєхово-Павлоградського розлому. Проаналізовано дані площинного розподілу урану в різновікових породах Орєхово-Павлоградської минерагенічної розломної зони і особливості рідкісного вербовского типу уранового зруденіння, що приурочений до Малотерсянського лужного масиву. Спираючись на ідею мантійного флюїдно-магматичного лужного петрогенезису, як основного рудогенеруючого процесу формування ендогенних уранових родовищ, розглянуто всі встановлені об’єкти ендогенного уранового зруденіння різних типів і віків у зоні Орєхово-Павлоградського розлому мантійного проникнення з позиції оцінки можливості їх формування за рахунок мантійних джерел лужних розчинів і рудної речовини, вивчена специфіка еволюції уранового рудоутворення району досліджень.

Результати. Встановлено тісний просторовий зв’язок ендогенних урановорудных об’єктів з Орєхово-Павлоградським розломом, проте в його межах виявлено лише поодинокі рудовиявлення урану різних генетичних типів. Прирозломні урановмісні польовошпатові метасоматити в Орєхово-Павлоградській зоні, за результатами спеціалізованих на уран пошукових робіт, практично відсутні. Із чого виходить, що роботи з пошуку промислових урановорудних об’єктів альбітитової формації – основного типу промислового ендогенного уранового рудоутворення Українського щита, у цьому регіоні явно недоцільні. Найімовірніше в зоні глибинного Орєхово-Павлоградського розлому мантійного проникнення не виникло поєднання сприятливих умов для формування рудоутворення з промислово значущими концентраціями урану.

Наукова новизна. Використано ідеї і традиції наукової тектонічної школи професора К.Ф.Тяпкіна стосовно пошуку радіоактивної сировини для формування раціонального прогнозно-пошукового комплексу, який ґрунтується на мантійно-парагенетичному зв’язку формування родовищ урану різного генезису з глибинними розломами мантійного проникнення.

Практична значущість. Викладені матеріали дали можливість негативно оцінити можливості розширення мінерально-сировинної бази урану в Орєхово-Павлоград-ській мінерагенічній зоні, що сприяє підвищенню ефективності і цілеспрямованості ведення спеціалізованих на уран прогнозно-пошукових і пошукових робіт.

Список літератури / References:

1. Калашник А.А. Связь уранового рудообразования и проявлений щелочно-ультраосновного магматизма в пределах Лелековского и Мичуринского уранововорудных полей Кировоградского блока УЩ / Калашник А.А. // Мін. ресурси України. – 2009. – №4. – С.18–21.: рис. – Библиогр.: с.21.

Kalashnik, A.A. (2009), “Correlation of uranium mineralization and alkaline ultra-basic magmatism within the Lelekovskoye and Michurinskoye uranium-ore fields of the Kirovograd block of the Ukrainian shield”, Mіneralni resursy Ukrainy, no.4, pp. 18–21.

2. Калашник А.А. Геолого-структурные особенности пространственного размещения кимберлитопроявлений и урановорудных объектов в Кировоградском рудном районе Украинского щита / А.А. Калашник, Г.М. Москаленко // Мін. ресурси України. – 2010. – №2. – С.8–18. – Библиогр.: с. 18.

Kalashnik, A.A. and Moskalenko, G.M. (2010), “Geological and structural features of the kimberlite magmatism and uranium ore objects in Kirovograd block of the Ukrainian Shield”, Mіneralni resursy Ukrainy, no.2, pp. 8–18.

3. Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины; Том 1. Металлические полезные ископаемые/ [Гурский Д.С., Есипчук К.Е., Калинин В.И. и др.]. – Киев-Львов: Изд-во „Центр Европы“. – 2005. – 785 с. – Библиогр.: С. 753–783.

Gurskiy, D.S., Yesipchuk, K.Ye. and Kalinin, V.I. (2005), Metallicheskiye i nemetallicheskiye poleznye iskopaemye Ukrainy. Tom 1. Metallicheskiye poleznye iskopaemye [Metallic and Nonmetallic Minerals of Ukraine. Vol.1. Metallic Minerals], Tsentr Yevropy, Kiev-Lvov, Ukraine.

4. Тяпкин К.Ф. Изучение разломных структур геолого-геофизическими методами / К.Ф. Тяпкин, Т.Т. Кивелюк. – М.: Недра, 1982. – 239 с.: табл., рис. – Библиогр.: С. 234–236.

Tyapkin, K.F. and Kivelyuk, T.T. (1982), Izuchenie razlomnykh struktur geologo-geofizicheskimi metodami [The Study of Fault Structures by Geological and Geophysical Methods], Nedra, Moscow, Russia.

5. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины / [Белевцев Я.Н., Коваль В.Б., Бакаржиев А.Х. и др.]; под ред. Я.Н. Белевцева, В.Б. Коваля. – К.: Наукова думка. – 1995. – 376 с. –ISBN 5-12-003632-5.

Belevtsev, Ya.N., Koval, V.B. and Bakarzhiev, A.Kh. (1995), Geneticheskiye tipy i zakonomernosti razmeshcheniya uranovykh mestorozhdeniy Ukrainy [Genetic Types and Regularities of Uranium Deposits Location in Ukraine], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine, ISBN 5-12-003632-5.

6. Щербак Д.Н. Металлогенические эпохи докембрия Украинского щита / Д.Н. Щербак, А.В. Гринченко // Минер. журнал. – 1999. – №2. – С. 22–38. – Библиогр.: с. 38.

Shcherbak, D.N. and Grinchenko, A.V. (1999), “Metallogenic epoch of the Precambrian Structures of the Ukrainian shield”, Mineral. Zhurnal, no.2, pp. 22–38.

7. Волкова Т.П. Вопросы радиационной безопасности техногенных месторождений (на примере Мазуровского месторождения) / Т.П. Волкова, А.А. Омельченко, Р.В. Попов // Наук. праці Донецького нац. техн. університету. – Донецьк, 2004. – Сер. Гірничо-геологічна. – Вип. 81. – С. 78 – 83.: табл. – Библиогр.: с. 83.

Volkova, T.P., Omelchenko, A.A. and Popov, R.V. (2004), “Issues of radiation safety of anthropogenic deposits (on example of Mazurovskoye deposit)”, Scientific works of Donetsk National Technical University, Series of Mining and Geology, Issue 81, pp. 78–83.

Files:
2012_02_kalashn
Date 2013-04-26 Filesize 817.3 KB Download 765

Відвідувачі

3230998
Сьогодні
За місяць
Всього
10
17601
3230998

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2012 Зміст №2 2012 Геологія Геолого-структурні особливості прояву ендогенного уранового зруденіння в Орехово-Павлоградській мінерагенічній зоні Українського щита