Особливості хімічного складу піроксенів Кропивнянського родовища фосфор-титанових руд (Україна)

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

В.М. Харитонов, кандидат геологічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», доцент кафедри геології і прикладної мінералогії, м. Кривий Ріг, Україна

О.В. Липко, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

Реферат:

Мета. Виявлення закономірностей розподілу основних та домішкових мінералоутворюючих компонентів в індивідах піроксенів, а також виявлення типоморфних ознак хімізму представників цієї групи мінералів з фосфор-титано-вих руд Кропивнянського родовища.

Методика. Мікрозондовий аналіз за допомогою РЕММА 102-02, розрахунок повних кристалохімічних формул і мінального складу за оксогеновою методикою, порівняльний аналіз хімічного складу піроксенів Кропивнянського та інших титанових родовищ України та світу.

Результати. В анортозит-рапаківігранітних плутонах Українського щита (УЩ) рудоносні габроїди з підвищеним або високим вмістом апатиту належать до сублужного ряду; моноклінні піроксени у високо-фосфорних базитах частіше представлені Ti-авгітом або феросилітом. Піроксени Кропивнянського родовища характеризуються низьким вмістом Si та Mg, а також більшим – Ti, Al, Fe, Mn, Ca, Na в порівнянні з піроксенами родовищ України та світу. За особливостями хімічного складу кропивнянські піроксени розташовуються в полі висококальцієвого авгіту діаграми Г.І.Хесса. У результаті досліджень піроксенів Кропивнянського родовища встановлено, що від периферії до центру їх зерен збільшується кількість Si, Fe, Mn, Na та V. У центральній частині індивідів зменшується кількість кальцію, порівняно з периферією. Розподіл значень вмісту Ti, Al, Mg і Sc не має чіткої закономірності в межах окремих зерен.

Наукова новизна. Виявлена відмінність хімічного складу кропивнянських піроксенів порівняно з мінералами цієї групи з інших титанових родовищ. Встановлена закономірність розподілу хімічних елементів у межах окремих пі-роксенових індивідів Кропивнянського родовища в напрямку від їх периферії до центральних частин.

Практична значимість. Особливості хімічного складу піроксенів Кропивнянського родовища можна застосовувати в якості критеріїв для пошуково-оціночних робіт на прояви фосфор-титанової сировини в межах площ, близьких за геологічною будовою до території розміщення Кропивнянського родовища. Можливе їх використання для ви-значення різновиду мінералізації (апатит-ільменітова чи ільменіт-ульвіт-титаномагнетитова з апатитом). Так, за хімічним складом піроксени Стремигородського й Носачівського родовища (апатит-ільменітові руди) суттєво відрізняються від піроксенів Кропивнянського родовища (ільменіт-ульвіт-титаномагнетитові руди з апатитом) вмістом Si, Mg, Al, Fe і Ca. Інформацію про хімізм піроксенів важливо враховувати під час складання рекомендацій з використання продуктів збагачення кропивнянських Р-Ті руд. Адже, після вилучення з них титаномагнетитового, ільменітового та апатитового концентратів, будуть скупчуватись суттєві об’єми олівін-піроксенового й олівін-плагіоклаз-піроксенового продуктів. Одним з напрямів їх використання може стати вилучення скандію та ванадію. Рівень скандієносності кропивнянських піроксенів (у середньому 8300 г/т.) майже в 1400 разів вищий за кларк скандію. Їх ванадієносність (5300 г/т.) перевищує кларк ванадію в 60 разів. Мінімальні промислові значення вмісту зазначених металів становлять 100 і 1000 г/т. відповідно.

Список літератури / References:

1. Кривдік С.Г. Деякі мінералогічні та петрологічні особливості рудоносних (фосфор, титан) габроїдів анортозит-рапаківігранітних плутонів Українського щита / С.Г.Кривдік, О.В.Дубина, Т.В.Гуравський // Мінералогічний журнал. – 2008. – №4 (30). – С. – 41−57.

Kryvdik, S.G., Dubyna, O.V. and Guravsky, T.V. (2008), “Some Mineralogical and Petrological Peculiarities of Ore-Bearing (Phosphorus, Titanium) Gabbroids in Anorthosite-Rapakivi-Granite Plutons from the Ukrainian Shield”, Mineralohichnyi Zhurnal, no. 4 (30), pp. 41−57.

2. Зима С.Н. Минералого-петрографические особенности апатит-ильменит-титаномагнетитовой руды Крапивенского месторождения / С.Н.Зима // Новое в технологии и технике переработки минерального сырья. Сборник научных трудов НИИ «Механобрчермет».– Кривой Рог: изд-во «Механобрчермет». – 2007. – С.40−52.

Zima, S.N. (2007), “Mineralogic petrographic peculiarities of apatite-ilmenite-titanomagnetite ore in Krаpivenskoe deposit”, The New in Technology and Technics of Processing Mineral Raw Materials. Collection of scientific works of the Research Institute “Mehanobrchermet”, pp. 40−52.

3. Піскун О.В. Типоморфізм хімічного складу силікатів Коростенського плутону / О.В. Піскун, В.М. Харитонов // Мінералогічний збірник. – 2012. – № 62. С. 230–233.

Piskun, O.V. and Kharytonov, V.M. (2012), Typomorphism of chemical composition of Korostenskyi pluton silicates”, Mineralogical Review, no. 62, pp. 230–233.

4. Шумлянський Л.В. Варіації хімічного складу силікатних мінералів та апатиту Федорівського апатит-ільме-нітового родовища (Коростенський плутон) / Л.В. Шумлянський // Мінералогічний журнал. – 2007. – № 1 (29). – С. 5−22.

Shumlyanskyy, L.V. (2007), “Variations of Chemical Composition of Silicate Minerals and Apatite of Fedorivka Apatite-Ilmenite Deposit, Korosten Pluton”, Mineralohichnyi Zhurnal, V. 29, no. 1, pp. 522.

5. Кривдік С.Г. Хімізм піроксенів з рудоносних основних та ультраосновних порід українського щита / С.Г.Кривдік, Т.В.Гуравський, О.В.Дубина // Геологічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 51−59.

Kryvdik, S.G., Guravsky, T.V. and Dubyna, O.V. (2009), Chemistry of ore-bearing pyroxene mafic and ultramafic rocks from the Ukrainan Shield, Heolohichnyi Zhurnal, no.3, pp. 51−59.

6. Царовский И.Д. Эволюция минерального состава габброидов и сиенитов Южно-Кальчикского массива (При-азовье) / И.Д.Царовский, Г.Л.Кравченко // Геологічний журнал. – 1992. – № 2. – С. 15−26.

Tsarovsky, I.D. and Kravchenko, G.L. (1992), “The evolution of the mineral composition of gabbro and syenite South Kalchikskogo array (Sea of Azov)”, Heolohichnyi Zhurnal, no. 2, pp. 1526.

7. Charlier, B. (2007), Petrogenesis of Magmatic Iron-Titanium Deposits Associated with Proterozoic Massif-Type Anorthosites, Univ. de Liege, Belgium.

 

Files:
2015_05_kharytonov
Date 2016-02-03 Filesize 570.94 KB Download 464

Відвідувачі

3124616
Сьогодні
За місяць
Всього
123
5797
3124616

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2015 Зміст №5 2015 Геологія Особливості хімічного складу піроксенів Кропивнянського родовища фосфор-титанових руд (Україна)