Роль мантійних процесів у формуванні промислових ендогенних родовищ урану на прикладі Українського щита

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Г.А. Калашник,  доктор геологічних наук, геологорозвідувальна  експедиція  № 37 Казенного підприємства „Кіровгеологія“, головний геофізик, м.Кіровоград, Україна

Реферат:

Мета. Виявлення нових закономірностей утворення ендогенного промислового уранового зруденіння Українського щита (УЩ) на основі вивчення мінливості параметрів глибинного середовища, які визначають можливість виникнення умов генерації спеціалізованих на уран мантійних флюїдних потоків і формування родовищ урану на верхніх структурних поверхах земної кори з мантійних рудогенних компонентів, що необхідно для вдосконалення методики прогнозу та пошуку промислових родовищ урану, у першу чергу, значних за запасами, для ефективного проведення геологорозвідувальних робіт.

Методика. Виконано аналіз великого обсягу геофізичної, геологічної, радіогеохімічної інформації з визначенням особливостей формування, розміщення та умов локалізації родовищ урану основних геолого-промислових типів на території УЩ у тісному зв'язку з особливостями глибинної будови літосфери та астеносфери, розломною тектонікою, проявами мантійного магматизму з використанням сучасних петрологічних, ізотопно-геохімічних даних.

Результати. Визначені глибинні чинники формування промислового уранового рудоутворення ендогенного класу на УЩ, ефективність яких доведена практичними результатами спеціалізованих на уран досліджень на добре вивчених і розбурених об'єктах і площах УЩ, ізотопно-геохімічними даними щодо мантійного джерела речовини розчинів, що формували урановорудні натрієві метасоматити. Це дало можливість здійснити обгрунтовані прогнозні оцінки потенційної уранорудопродуктівності сегментів літосфери УЩ, значно мінімізувати площі для подальших пошукових робіт.

Наукова новизна. На відміну від укорінених уявлень виявлено вирішальне значення на формування промислових об'єктів уранового зруденіння ендогенного класу Українського щита мантійних джерел рудогенних компонентів і особливостей глибинної будови літосфери, що визначають передумови виникнення спеціалізованих ураноносних мантійних флюїдних потоків і формування родовищ урану на верхніх структурних поверхах земної кори з мантійних рудогенних компонентів.

Практична значимість. Встановлені нові закономірності, що відображають специфіку формування ендогенного промислового уранового зруденіння на основі використання сучасних уявлень щодо металогенії урану з позиції глибинних чинників рудогенезу, первинного масштабного ініціального концентрування рудогенних компонентів у мантії за певних РТ-умов, що дозволило науково обгрунтувати перспективи територій на можливість формування промислових ендогенних родовищ урану з виділенням площ з найбільш вірогідною їх локалізацією.

Список літератури / References:

1. Абрамович И.И. Металлогения / Абрамович И.И. – М.: ГЕОКАРТ-ГЕОС, 2010. – 328 с.

Abramovich, I.I. Metallogeniya (2010), [Metallogeny], GEOKART-GEOS, Moscow, Russia.

2. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины/ [Белевцев Я.Н., Коваль В.Б., Бакаржиев А.Х. и др.]; под ред. Я.Н.Белевцева, В.Б. Коваля. – К.: „Наукова думка“, 1995. –376 с.

Belevtsev, Ya.N., Koval, V.B. and Bakarzhiev, A.Kh. (1995), Geneticheskiye tipy i zakonomernosti razmeshcheniya uranovykh mestorozhdeniy Ukrainy [Genetic Types and Regularities of Location Uranium Deposits of Ukraine], Naukova Dumka, Kiev, Ukraine.

3. Plant, J., Simpson, P. and Smith, B. (1999), “Uranium ore deposits: Product of Radioactive Earth”, Uranium Mineralogy Geochemistry and the Environment, Rev. Mineral, Vol.38, pp. 255–320.

4. Калашник А.А. Связь уранового рудообразования и проявлений щелочно-ультраосновного магматизма в пределах Лелековского и Мичуринского урановорудных полей Кировоградского блока УЩ / А.А. Калашник //Мін. ресурси України. –  2009. – № 4. – С. 18–21.

Kalashnyk, G.A. (2009), “The relations of uranium ore formation and ultra-basic magmatism within Lelekovskoe and Michurinskoe uranium-ore fields of the Kirovograd block of the Ukrainian Shield”, Mineralni Resursy Ukrainy, no. 4, pp. 18–21.

5. Крупенников В.А. Мантийный щелочной флюидно-магматический петрогнезис как основной рудообразующий процесс: матер. II Межд. симпозиума „Уран–ресурсы, производство“ (Москва 26–28 ноября 2008 г.) / В.А. Крупенников // – М.: Из-во ФГУП ВИМС. – С. 28–31.

Krupennikov, V.A. (2008), “Mantle alkaline fluid-magmatic petrogenezis as the main ore-forming process”, Proc. of the 2nd Int. Symposium Uranium Resources, Production, November 26-28, 2008, Publishing House of FSUE VIMS, Moscow, pp. 28–31.

6. Летников Ф.А. Флюидные фации континентальной литосферы и проблемы рудообразования / Ф.А. Летников // ВестникОГГН РАН. – 1999. – № 4 (10). – 25 с.

Letnikov, F.A. (1999), “The fluid facies of the continental lithosphere and problems mineralization”, Vestnik OGGN RAS, no.4 (10), pp. 25.

7. Степанюк Л.М. Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку УЩ: тези доповідей наукової конференції „Теоретичні питання і практика дослідження метасоматичних порід і руд“, (Київ 14–16 березня 2012 р.)/ Л.М. Степанюк, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка //ИГМР. – 2012.– С 78–80.

Stepaniuk, L.M., Bondarenko, S.M. and Somka, V.O. (2012), “Source of sodium and uranium in uranium-bearing albitites, the example of Dokuchaievsk field Ingulsky megablock of the Ukrainian Shield”,Abstracts of Scientific Conference “Theoretical Issues and Research of Metasomatic Rocks and Ore”, Kyiv, March 14–16, 2012), IGMO, pp. 78–80.

8. Тяпкин К.Ф. Оценка новой ротационной гипотезыв тектоносфере Земли с позиций диалектического материализма / К.Ф. Тяпкин // Науковий вісник НГУ. – 2013. –№1. – С.11–24.

Tyapkin, K.F. (2013), “Evaluation of the new rotational hypothesis of the Earth’s tectonosphere structure formation from the perspective of dialectical materialism”, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no.1, pp. 11–24.

9. Федоришин Ю.І. Просторова модель глибинної будови літосфери Українського щита у зв’язку з перспективами промислової алмазоносноcті / Ю.І. Федоришин, О.В. Фесенко, О.Б. Денега // Мін. ресурси України. – 2006. – № 3. – С. 8–12.

Fedoryshyn, Yu.I., Fesenko, O.V. and Deneha, O.B. (2006), “The spatial model of the deep structure of the lithosphere of the Ukrainian shield at the prospect of industrial diamond”, Mineralni Resursy Ukrainy, no. 3, pp. 8–12.

 

 

Files:
2015_1_kalashnik
Date 2015-03-27 Filesize 850.16 KB Download 572

 

Відвідувачі

3230998
Сьогодні
За місяць
Всього
10
17601
3230998

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2015 Зміст №1 2015 Геологія Роль мантійних процесів у формуванні промислових ендогенних родовищ урану на прикладі Українського щита