Тектонична порушенність та геохімічна характеристика порід чистяково-сніжнянського геолого-промислового району Донбасу

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Aвтори:

І.І. Курмельов, кандидат геологічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри  мінералогії та петрографії, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Вивчення аномальних накопичень деяких рідкісних елементів у зонах тектонічних порушень залежно від літологічного типу вміщуючих вугілля порід.

Методика. У зонах тектонічних порушень проводився відбір літохімічних проб для подальшого аналізу за допомогою напівкількісного спектрального аналізу аргілітів та алевролітів на 40 елементів і кількісного – на ртуть. Подальша обробка отриманих результатів полягала у використанні методів математичної статистики для розрахунку основних статистичних характеристик емпіричних розподілів рідкісних елементів (середніх і модальних значень, дисперсії, коефіцієнтів варіації, асиметрії, ексцесу та інші). У розрахунках використовувалося поняття „геохімічний фон“ як „середнє значення“ для діапазону значень вмістів деяких рідкісних елементів, що вважаються нормальними.

Результати. Виконано аналіз аномальних вмістів деяких рідкісних елементів у літологічних типах порід, що вміщають з прив'язкою до тектонічних порушень і вугільних пластів, гірничі виробки, за якими  розкрили порушення з великими амплітудами зсуву, розвинені в Чистяково-Сніжнянському районі.

Наукова новизна. Уперше для тектонічних порушень Чистяково-Сніжнянського геолого-промисло­вого району виявлено аномальний вміст деяких рідкісних елементів у літологічних типах порід, що вміщають вугілля. Проведені дослідження дозволять розширити уявлення про накопичення рідких елементів у зоні тектонічних порушень, що є „геохімічними бар'єрами“ при розподілі аномального вмісту елементів.

Практична значимість. Отримані результати можуть використовуватися при проведенні геологорозвідувальних та вугледобувних робіт у зонах тектонічної порушеності на площі Чистяково-Сніжнянського геолого-промислового району, що сприятиме підвищенню як ефективності розвідувальних робіт, так і екологічної безпеки процесів вуглепереробки.

 

Список литературы / References

 

1. Приходченко В.Ф. Палеотектонічні умови утворення та закономірності просторового розташування малоамплітудних розривів вугленосної формації Донбасу: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. геол. наук: спец. 04.00.16 / В.Ф. При-
ходченко // Інститут геології та геохімії горючих копалин. – Львів, 1998. – 34 с.

 

Prikhodchenko, V.F. (1998), “Paleotectonic conditions of formation and patterns of spatial arrangement of small-amplitude discontinuities of coal-bearing formations of Donets Bassin”, Abstract of Doctor the Dr. Sci. (Geol.) dissertation, speciality 04.00.16, Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, Lviv, Ukraine.

 

2. Савчук В.С Петрографические и химико-технологические признаки тектонически нарушенных углей / В.С. Савчук,
В.Ф. Приходченко, Н.С. Полякова // Сбірник наукових праць НГУ – Дніпропетровськ, 2007. – № 11. – С. 70–73.

 

Savchuk, V.S., Prikhodchenko, V.F. and Polyakov, N.S. (2007), “Petrographic and chemical-technological features of tectonically deformed coal”, Zbіrnyk naukovykh prats NHU, Dnepropetrovsk, no.11, pp. 7073.

 

3. Геодинамика и её экологические проявления / Б.И. Воевода, Е.Г. Соболев, А.Н. Русинов, О.В. Савченко // Наукові праці ДонНТУ: Серія гірничо-геологічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2001. –  Випуск 23. – С. 4–11.

Voivod, B.I., Sobolev, Ye.G., Ruthenians, A.N. and Savchenko, O.V. (2001), “Geodynamics and its environmental manifestations”, Naukovі pratsі DNTU: Serіes gіrnicho-geologіchna, Donetsk, Donetsk National Technical University, Issue 23, pp. 411.

 

Files:
2013_4_kurmelev
Date 2014-07-24 Filesize 114.56 KB Download 470

Відвідувачі

3126168
Сьогодні
За місяць
Всього
119
7349
3126168

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал концепція журналу UkrCat Архів журналу 2013 Зміст №4 2013 Геологія Тектонична порушенність та геохімічна характеристика порід чистяково-сніжнянського геолого-промислового району Донбасу