Типізація та площинне поширення розщеплень вугільних пластів Львівсько-Волинського басейну

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

К.А. Безручко, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки НАН України, завідувач відділу геології вугільних родовищ великих глибин, м. Дніпропетровськ, Україна

М.М. Матрофайло, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, старший науковий співробітник, м. Львів, Україна

Реферат:

Мета. На основі морфологічного аналізу та палеореконструкції вугленосних відкладів встановити природу, провести типізацію й систематизацію площинного поширення розщеплень вугільних пластів кам’яновугільної формації Львівсько-Волинського басейну.

Методика. Для визначення тектонічної й атектонічної природи розщеплень вугільних пластів використана методика палеореконструкції та порівняння потужності вихідної органічної речовини в компактній частині вугільного шару з потужністю безвугільних відкладів, розташованих у зоні його розщеплення, з урахуванням коефіцієнтів їх усадки. Кількісна оцінка скорочення потужності материнської речовини вугілля басейну визначалася розрахунковим способом.

Результати. Обґрунтовані морфолого-генетичний і морфоструктурний підходи при виконанні досліджень. Визначена ступінь скорочення потужності материнської речовини вугілля басейну в ряді «зрілий торф – кам’яне вугілля (Тзр – К)». Проведена морфолого-генетична типізація розщеплень і виявлені їх основні ознаки. Встановлено, що у Львівсько-Волинському басейні розвинуті тектонічні й атектонічні типи розщеплень. Виконаний генетичний аналіз поширення розщеплень вугільних пластів по площі басейну. Систематизація їх площинного розподілу показала, що він має зональний характер.

Наукова новизна. Вивчення морфології вугільних пластів і, зокрема, встановлення генезису розщеплень і їх площинного поширення є невід'ємною частиною методики формаційного аналізу вугленосних відкладень. Морфологічні дослідження розкривають можливості у вивченні цілого ряду питань формування, будови, порівняльного аналізу й структурних змін вугленосних формацій типових кам'яновугільних басейнів і розвитку методики морфологічного аналізу кам'яновугільних від-кладів.

Практична значимість. Розроблена морфолого-генетична типізація розщеплень вугільних пластів за морфологічними показниками – гірничо-геологічними факторами, важлива для характеристики, порівняльної оцінки, побудови карт морфології вугільних пластів і прогнозування умов розробки вугільних родовищ. Результати морфологічного аналізу вугільних пластів – основа для прогнозної оцінки вугленосності, у тому числі й глибоких горизонтів.

Список літератури / References:

1. Проявление конседиментационных тектонических движений в Львовско-Волынском угольном басейне / В.Ф. Шульга, С.Г. Храпкин, Е.О. Гирный [и др.] // Доп. НАН України. – 1996 – № 1. – С. 68–72.

Sulga, V.F., Khrapkin, S.G., Girnyi, Ye.O., Lelik, B.I., Brynyuk, A.N., Reshko, M.Ya. and Dmitrenko, N.V. (1996), “Manifestation of consedimentary tectonic movements in Lvov-Volynian basin”, Dopovidi NAN Ukrainy, no. 1, pp. 68–72.

2. Матрофайло М.М. Типізація розщеплень вугільних пластів Львівсько-Волинського басейну / М.М. Матрофайло // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2000. – № 2. – С. 99–103.

Matrofailo, M.M. (2000), “Typification of splittings of coal seams of the Lviv-Volyn Basin”, Heologiia i Heokhimiia Horiuchykh Kopalyn, no. 2, pp. 99–103.

3. Шульга В.Ф. Сравнительный анализ карбоновых угленосных формаций Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов / В.Ф. Шульга // Геол. журн. – 1993. – № 4. – С. 92–102.

 

Shulga, V.F. (1993), “Comparative analysis of Carboniferous coal-bearing formations of Donets and Lviv-Volyn basins”, Geologicheskiy Zhurnal, no. 4, pp. 92–102.

Files:
2015_04_bezruchko
Date 2015-11-03 Filesize 954.44 KB Download 601

Відвідувачі

3121110
Сьогодні
За місяць
Всього
434
2291
3121110

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал концепція журналу UkrCat Архів журналу 2015 Зміст №4 2015 Геологія Типізація та площинне поширення розщеплень вугільних пластів Львівсько-Волинського басейну