Статті

Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства на основі балансу інтересів суб’єктів інвестиційного процесу

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Aвтори:

М.М. Мархайчук, Донбаський державний технічний університет, аспірантка кафедри економіки та управління, м. Алчевськ, Україна

Реферат:

Мета. Розробка методики оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, що базується на визначенні ступеня збалансованості інтересів основних суб’єктів інвестиційного процесу та формалізує процедуру прийняття рішення про доцільність здійснення капіталовкладень.

Методика. Розроблено методику оцінювання інвестиційної привабливості підприємства на основі балансу інтересів суб’єктів інвестиційного процесу із застосуванням математичного апарату теорії матриць. Методика базується на порівнянні динаміки ключових показників інвестиційного розвитку підприємства з еталонною динамікою з подальшим віднесенням досліджуваного підприємства до відповідного класу збалансованості інтересів із застосуванням нечіткої шкали.

Результати. Обґрунтована доцільність розвитку методичного забезпечення процесу оцінювання інвестиційної привабливості підприємства у напрямі врахування інтересів зацікавлених сторін та розв’язана проблема визначення ступеня їх збалансованості. Розроблена методика повністю формалізована та дає можливість, використовуючи фінансову звітність підприємства та іншу інформацію, що знаходиться у відкритому доступі, визначати ступінь збалансованості інтересів суб’єктів інвестиційного процесу з метою оцінювання інвестиційної привабливості господарюючого суб’єкта.

Наукова новизна. Удосконалено методичний інструментарій процесу прийняття управлінського рішення про доцільність інвестицій за рахунок доповнення його методикою оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, яка, на відміну від існуючих, базується на визначенні ступеня збалансованості інтересів суб’єктів інвестиційного процесу, що дозволяє підвищити обґрунтованість інвестиційних рішень та оцінювати можливість стійкого інвестиційного розвитку підприємства.

Практична значимість. Апробація розробленої методики на даних, що відображують результати інвестиційної діяльності українських підприємств, та отримані адекватні реальності результати розрахунків свідчать про можливість її застосування до визначення балансу інтересів зацікавлених сторін з метою оцінювання інвестиційної привабливості підприємств.

 

Список літератури / References:

 

1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К. : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

Blank, I.A. (2001), Investitsionnyy menedzhment [Investment Management], Elga-N, Nika-Tsentr, Moscow, Russia.

2. Боди З. Принципы инвестиций: [4-е изд.] / З.Боди, А.Кейн, А.Дж.Маркус. – М. : Вильямс, 2002. – 982с.

Bodie Zvi, Kane Alex and Marcus Alan J. (2002), Essencials of Investment, Viliams, Moscow, Russia.

 

3. Управління інвестиціями на підприємстві / Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко, Г.І. Дібніс. – К. : Лібра, 2004. – 368 с.

Kozachenko, G.V., Antipov, O.M., Liashenko, O.M., Dibnis, G.I. (2004), Upravlinnia investytsiiamy na pidpryiemstvi [Investment Management at an Enterprise], tutorial, Libra, Kyiv, Ukraine.

 

4. Коттл С. „Анализ ценных бумаг“ Грэма и Додда / С. Коттл, Р.Ф. Мюррей, Ф.Е. Блок ; пер. с англ. – М. : ЗАО „Олимп-Бизнес“, 2000. – 704 с.

Cottle Sidney, Murray Roger F. and Block Frank E. (2000), Graham and Dodd’s Security Analysis, ZAO “Olimp-Biznes”, Moscow, Russia.

 

5. Ястремська О.М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади : монографія – [2-ге вид.] / О. М. Ястремська. – Харків : ВД „ІНЖЕК“, 2003. – 488 с.

Yastremska, O.M. (2003), Investytsiyna diialnist promyslovykh pidpryiemstv: metodologichni ta metodychni zasady [Investment Activity of Industrial Enterprises: Methodological and Methodical Foundations] : monograph, VD “INZHEK”, Kharkiv, Ukraine.

 

6. Гераськин М.И. Согласование экономических интересов в корпоративных структурах / М.И. Гера-ськин. – М. : ИПУ РАН. Изд-во „Анко“, 2005. –293 с.

Geraskin, M.I. Soglasovaniye ekonomicheskikh interesov v korporativnykh strukturakh [Coordination of Economic Interests in the Corporate Structures], IPU RAN. Izd-vo “Anko”, Moscow, Russia.

 

7. Губко М.В. Согласование интересов в матричных структурах управления / М. В. Губко, А. П. Караваев // Автоматика и телемеханика. – 2001. – № 10. –С. 132–146.

Gubko, M.V., Karavayev, A.P. (2001) “Coordination of interests in matrix structures of management”, Automation and Remote Control, no. 10, pp. 132146.

 

8. Самосудов М.В. Развитие теории корпоративного взаимодействия на основе решения проблемы устойчивости компании : автореф. дис. на соискан. учен. степ. доктора экон. наук : спец. 08.00.05 „Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)“ / М.В. Самосудов. – М., 2011. –  42 с.

Samosudov, M.V. (2011), “Development of the corporate interaction theory on the basis of the solution of the problem of the company stability”, Abstract of Dr. Sci. (Tech.) dissertation, Economics and National Economy Management, Moscow, Russia.

 

9. Тонких А.С. Моделирование результативного управления корпоративными финансами : монография / А.С. Тонких. – Екатеринбург-Ижевск : ИЭ УрО РАН, 2006. – 200 с.

Tonkikh, A.S. (2006), Modelirovaniye rezultativnogo upravlieniya korporativnymi finansami [Modeling of the Effective Management of Corporate Finance], monograph, IE UrO RAN, Yekaterinburg Izhevsk, Russia.

 

10. Недосекин А.О. Лингвистический анализ гистограм экономических факторов / А.О. Недосекин, С.Н. Фролов // Вестник ВГУ, серия: экономика и управление. – 2008. – № 2. – С. 48–55. 

Nedosekin, A.O., Frolov, S.N. (2008), “Linguistic analysis of histograms of economic factors”, Proceedings of Voronezh State University: Economics and Management, no. 2, pp. 4855.

 

Files:
2013_5_markh
Date 2014-07-24 Filesize 155.27 KB Download 325

Відвідувачі

3152032
Сьогодні
За місяць
Всього
28
6358
3152032

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна