Статті

Концепція біхевіористичних фінансів у подоланні кризи реального сектору економіки України

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

О.А. Островська, кандидат економічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана“, доцент кафедри фінансів підприємств, м. Київ, Україна

Реферат:

Мета. Метою статті визначено: розгляд основних постулатів теорії біхевіористичних фінансів, оцінку впливу поведінкового чинника на ефективність  управлінських рішень, окреслення напрямів використання концепції біхевіористичних фінансів у практиці антикризового фінансового управління підприємствами реального сектору економіки України.

Методика. Методологічною основою дослідження слугували теоретичні розробки зарубіжних і вітчизняних учених у сфері поведінкової економіки, біхевіористичних фінансів, корпоративних фінансів, фінансів підприємств гірничодобувного комплексу. Для досягнення мети використовувалися загальнонаукові й спеціальні методи, а саме: діалектичний, критичного аналізу, систематизації й узагальнення теоретичних положень – при вивченні економічної сутності предмета дослідження й форм її прояву, при розробці системи біхевіористичних факторів кризового стану підприємств; порівняння – при зіставленні й узагальненні світової та української практик використання теорії біхевіористичних фінансів в антикризовому управлінні корпоративними фінансами; історичний – при виявленні специфіки розвитку концепції біхевіористичних фінансів; статистичний – при відображенні  динаміки розвитку суб'єктів господарювання вугільної галузі.

Результати. Доведений вплив поведінкових чинників на ефективність функціонування корпоративних фінансів та необхідність їх урахування в підвищенні ефективності фінансового менеджменту на підприємствах реального сектору економіки. Узагальнені біхевіористичні фактори кризового стану підприємств України. Запропоновані засоби попередженнятавирішення проблем агентських відносин і асиметричного розподілу інформації.Визначені галузеві особливості, фактори зниження конкурентоспроможності та напрями подолання кризи на підприємствах гірничодобувної промисловості.

Наукова новизна. Запропоновані напрямиімплементації базових постулатів поширеної в закордонній фінансовій науці концепції біхевіористичних фінансів у практику антикризового управління підприємств реального сектору вітчизняної економіки. Обґрунтовані шляхи вирішення конфліктів інтересів та асиметричного розподілу інформації у сфері корпоративних фінансів.

За результатами дослідження поведінкових чинників та їх впливу на ефективність функціонування корпоративних фінансів викладено авторське розуміння системи та можливостей урахування впливу біхевіористичних факторів у  подоланні кризи фінансів реального сектору.

Практична значимість. Запропоновані напрями використання теорії біхевіористичних фінансів у практиці антикризового фінансового управління вітчизняними підприємствами реального сектору економіки, зокрема, гірничодобувного комплексу. Визначені заходи з ефективного розвитку вугільної галузі в Україні.

Список літератури / References:

 

1. Терещенко О.О. Контролінг поведінки в концепції біхевіористичних фінансів / О.О. Терещенко // Фінанси України. – 2011. –  № 10. – С. 104–116.

Tereshchenko, O.O. (2011), “Behaviorial controlling in the concept of behavioral finance”, Finansy Ukrainy, no. 10, pp. 104–116.

 

2. Max Isaacman. (2000), How to Be an Index Investor. McGraw-Hill.

 

3.  Barber, B. and Odean, T. (2001), “Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment”, The Quarterly Journal of Economics. Vol. 116, pp. 261–292.

4. Joseph E Stiglitz. (2000), Economics of the Public Sector, 3rd ed., W.W. Norton & Co, New York.

5. Akerlof, G.A. and Shiller, R. (2010), Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism Book. Princeton University Press.

6. Peter Atrill (2002), Financial Management for Non-specialists: Financial Times, Prentice Hall; 3rd ed.

7. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Офіційний веб-сайт. Статистична інформація за січень-грудень 2012 року: [Електроний ресурс]. – Режим доступу:

http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=231058&;cat_id=35081

The official site of Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine (2013), “Statistical information for January December 2012”, available at: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=231058&;cat_id=35081 (accessed March 1, 2013)

 

8. Макогон Ю. Вугільна галузь України: проблеми та перспективи сталого розвитку: [Електроний ресурс]. / Макогон Ю. – Режим доступу: http:// old.niss.gov.ua/Monitor/desember08/5.htm

Makogon, Yu (2008), “Coal Industry Of Ukraine: The problems and prospects of sustainable development”, available at: http:// old.niss.gov.ua/Monitor/desember08/5.htm (accessed March 1, 2013)

9. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Держгірпромнагляд України. Офіційний веб-сайт. Приватні шахти більше не зможуть працювати „під піратськими прапорами“ [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dnop.kiev.ua/index.php?option=com_content&;task=view&id=6938&Itemid=182#

The official site of State Service of Mining Supervision and Industrial Safety of Ukraine (2012), “Private mines will no longer able to work ‘under pirate flags’ ”, available at: http://www.dnop.kiev.ua/index.php? option=com_content&task=view&id=6938&Itemid=182# (accessed March 1, 2013)

10. Юркова І.М. Галузеві особливості гірничої промисловості та їх вплив на організацію обліку виробничих запасів / І.М. Юркова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 5. – С. 52–58.

Yurkova, I.M. (2012), “The industry peculiarities of mining industry and their impact on the organization of accounting of inventory”, Visnyk Vinnytskoho politehnichnoho instytutu, no. 5, pp.  52–58.

Files:
2013_5_ostrovsk
Date 2014-07-24 Filesize 207.06 KB Download 419

Відвідувачі

3097328
Сьогодні
За місяць
Всього
70
17566
3097328

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна