Зміст 04 2019

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

 

Фізика твердого тіла, збагачення корисних копалин

5

Л.В.Музика, Н.С.Прядко, Г.О.Стрельников, А.Ф.Гриньов.Керування масопотоками струминного млинана основі акустичного моніторингу

5

О.Л.Кириченко, В.В.Кулівар, О.В.Скобенко, О.В.Халимендик.Методика вимірювання чутливості вибухових речовин до дії лазерного імпульсного випромінювання

11

Х.Аззуз Рашед, С.Яхяуї.Застосування міцності на розрив до вибуху породи

16

Геотехнічна і гірнича механіка, машинобудування

22

І.С.Афтаназів, Л.І.Шевчук, О.І.Строган, А.М.Кук, І.Л.Самсін.Підвищення надійності бурильної колони зміцненням різьбових з’єднань її елементів

22

В.В.Бондаренко, Д.І.Скуріхін, Р.І.Візняк, В.Г.Равлюк, В.І.Скуріхін.Експериментальне дослідження методу та пристрою акустичного контролю колісних пар під час руху вагона

30

Б.В.Виноградов, Д.О.Федін, В.В.Ведь.Вплив податливості опори на динаміку зубчастої передачі

37

A.Ю.Дреус, A.О.Кожевников, Баочанг Лю, Д.А.Судакова.Наближена аналітична модель термоциклічного руйнування гірської породи при конвективному охолодженні

42

Р.Букарм, А.Хуам, М.Фредж, Р.Бусіф.Геотехнічна оцінка ризику стійкості схилу порід з використанням нелінійного критерію міцності

48

Електротехнічні комплекси та системи

55

В.О.Волков.Енергозберігаючі тахограми розгону (гальмування) частотно-регульованого асинхронного двигуна

55

Д.О.Кулагін, Д.В.Федоша, В.В.Ніценко,С.Ю.Шевченко, Д.О.Данильченко.Застосування диференційно-фазного захисту шин розподільчих установок об’єктів електроенергетики

63

О.А.Плахтій, В.П.Нерубацький, Д.А.Гордієнко, В.Р.Цибульник.Аналіз енергоефективності дворівневих автономних інверторів напруги в режимі перемодуляції

68

Технології енергозабезпечення

73

Ю.С.Безверхня.Попередня оцінка падіння напруги в шинопроводах змінного струму

73

Є.М.Лютий, І.В.Кузьо, В.В.Бариляк, О.М.Удовицький.Динаміка двобарабанного електромеханічного привода підвісної канатної лісотранспортної установки

79

Екологічна безпека, охорона праці

86

Ю.О.Абрамов, О.Є.Басманов, В.І.Кривцова, Д.О.Саламов.Моделювання розтікання й гасіння горючої рідини на горизонтальній поверхні

86

В.В.Бачинський, Н.Р.Антонюк.Технологія отримання вогнезахисних мастик, що спучуються

91

А.О.Бондаренко, Р.П.Науменко.Комплексне вирішення питання переробки відходів каменеобробного виробництва

96

Економіка та управління

102

О.П.Васильченко, О.С.Лотюк, О.М.Кудрявцева, З.С.Кравцова.Громадський контроль за діями державної влади у сфері дослідження й раціонального використання надр

102

Н.Ю.Подольчак, Л.М.Прокопишин-Рашкевич, В.Я.Карковська.Вплив коучингу на розвиток лідерських умінь менеджера

107

Ю.Є.Петруня, В.Ю.Петруня, В.Я.Швець.Бізнес-середовище країни: підходи до оцінювання в контексті управлінських процесів

114

Ю.І.Пилипенко, Г.М.Пилипенко, Н.І.Литвиненко, О.В.Трифонова, Е.В.Прушківська.Траєкторії інституціонального розвитку: досвід ліберальної трансформації в Україні та Білорусі

120

Н.І.Чухрай, О.З.Сорочак, І.В.Бохонко.Методичні підходи до розподілу ресурсів енергопостачального підприємства щодо зменшення операційних втрат

128

О.Г.Янковий, Ю.В.Гончаров, В.В.Коваль, Т.І.Лосіцька.Оптимізація фондоозброєності на основі виробничих функцій в економічній моделі виробництва

134

Л.В.Сорока, О.П.Рябченко, А.В.Замрига, О.М.Коротун.Державна політика у сфері енергоефективності

141

Ю.В.Дубєй.Управління відтворенням оборотних активів машинобудівних підприємств України

147

 

 PDF