Порівняльні дослідження захисної ефективності фільтрувальних респіраторів у лабораторних і виробничих умовах

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

В.І. Голінько, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, професор кафедри аерології та охорони праці, м.Дніпропетровськ, Україна

С.І. Чеберячко, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри аерології та охорони праці, м.Дніпропетровськ, Україна

Ю.І. Чеберячко, кандидат технічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри аерології та охорони праці, м.Дніпропетровськ, Україна

М.М. Наумов, Державний вищий навчальний заклад „Національнийгірничийуніверситет“, асистент кафедри аерології та охорони праці, м.Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Метою роботи є підвищення захисної ефективності протипилових респіраторів шляхом дослідження  в лабораторних і виробничих умовах.

Методика. Визначення коефіцієнту проникнення фільтрувального протипилового респіратора в лабораторних умовах виконували за методикою, описаною у ДСТУ EN 143-2002. У виробничих умовах концентрацію пилу в повітрі до та після респіратора визначали відповідно до „Інструкції з виміру концентрації пилу на шахтах та обліку пилових навантажень“.

Результати. Коефіцієнт захисту протипилового респіратора у виробничих умовах на початку його експлуатації має високий показник, який можна зіставити з аналогічним при лабораторних випробуваннях з урахуванням підсмоктування через обтюратор. Однак з часом, при накопичені пилового осаду та зростанні опору диханню, а також через сповзання півмаски під час виконання трудових завдань і необхідності розмовляти, він погіршується за рахунок збільшення підсосу нефільтрованого повітря через нещільність смуги обтюрації

Наукова новизна. Встановлено, що коефіцієнт проникнення респіратора зі збільшенням концентрації вугільного пилу з часом погіршується за рахунок різкого зменшення пор між волокнами через збільшення осідання крупнодисперсної фракції вугільного пилу, росту опору диханню та додаткового підсмоктування частинок за смугою обтюрації.

Практична значимість. Полягає у визначенні основних причин зниження коефіцієнту захисту респіратора на вугільних підприємствах.

Список літератури / References:

1. Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання: ДНАОП 0.00-1.04-07 – [чинний від 28.12.2007 р.] – К.: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. –  № 331.

DNAOP 0.00-1.04-07 (2007), Pravyla vyboru ta zastosuvannia zasobiv indyvidualnoho zakhystu organiv dykhannia [Rules of Respiratory Protective Devices Selection and Use], No. 331, valid since December 28, 2007, State Committee of Ukraine for Industrial Safety, Labour Safety and Mines Inspectorate, Kyiv, Ukraine.

2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Рекомендации относительно выбора, использования, ухода и обслуживания. Инструкция (EN 529:2005, IDT):  ДСТУ EN 529:2006.

DSTU EN 529:2006 (2006), Sredstvaindividualnoyzashchityorganovdykhaniya. Recomendatsyi otnositelno vybora, ispolzovaniya, ukhoda i obsluzhivaniya [Respiratory Protective Devices. Recommendations on Selection, Use, Care and Maintenance], (EN 529:2005, IDT): DSTU EN 529:2006, Ukraine.

3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: справ. рук-во / П.И. Басманов, С.Л. Каминский,
А.В. Коробейников, М.Е. Трубицына. – СПб.: ГИПП „Искусство России“, 2002. – 399 с.

Basmanov, P.I., Kaminskiy, S.L., Korobeinikov, A.V. and Trubitsina, M.Ye. (2002), Sredstva individualnoy zashchity organov dykhaniya: Spravochnoe rukovodstvo [Respiratory Protective Devices: Manual], GIPP “Iskusstvo Rossii”, St. Petersburg, Russia.

4. Кириллов В.Ф. О средствах индивидуальной защиты органов дыхания работающих (обзор литературы) / В.Ф. Кириллов, А.А. Бунчев, А.В. Чиркин // Медицина труда и промышленная экология. – 2013. – № 4. – С. 25–31.

Kirillov, V.F., Bunchev, A.A. and Chirkin, A.V. (2013), “About respiratory protective devices for workers (literature review)”, Meditsyna truda i promyshlennaya ekologiya, no.4, pp. 25–31.

5. Campbell, D.L., Coffey, С.С. and Lenhart, S.W. (2001), “Respiratory Protection as a Function of Respirator Fitting Characteristics and Fit-Test Accuracy”, American Industrial Hygiene Association Journal, Vol. 62, no. 1–2, pp. 36–44.

6. Інструкції з виміру концентрації пилу на шахтах та обліку пилових навантажень. Зб. інстр. до Правил безпеки у вугільних шахтах.  – [чинний від 18.11.02.] – К., 2003. – № 662. – С. 151–161.

Instruktsii z vymiru kontsentratsii pylu na shakhtakh ta obliku pylovykh navantazhen [Instruction on Estimation of Dust Concentration and Load in Mines], Instruction Book in Addition to Safety Rules in Coal Mines, No. 662, valid since November 18, 2002, pp. 151–161.

7. Janssen, Larry L., Nelson, Thomas J. and Cuta, Karen T. (2007), “Workplace Protection Factors for an N95 Filtering Facepiece Respirator”, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Vol 4, no. 9, pp. 698–703.

8. Анализ и оценка защитной эффективности фильтрующих респираторов / В.И. Голинько, С.И. Чеберячко, В.Е. Колесник, А.С. Ищенко // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 12. – С. 33–36.

Golinko, V.I., Cheberiachko, S.I., Kolesnik, V.Ye. and Ishchenko, A.S. (2004), “Analysis and estimation of respirator protective efficiency”, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no. 12, pp. 33–36.

Files:
2014_1_golinko
Date 2014-07-16 Filesize 192.36 KB Download 1064

Відвідувачі

3100291
Сьогодні
За місяць
Всього
483
1355
3100291

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Екологія Порівняльні дослідження захисної ефективності фільтрувальних респіраторів у лабораторних і виробничих умовах