Дослідження параметрів обробки сипучих матеріалів поверхнево-активними речовинами для знепилення повітря

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

Ю.В. Піцик, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, асистент кафедри безпеки життєдіяльності, м. Дніпропетровськ, Україна

А.Г. Шишацький, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, доцент кафедри безпеки життєдіяльності, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Оптимізація параметрів застосування водних розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР) для зменшення викидів пилу в атмосферне повітря.

Методика. При проведенні досліджень використані теоретичні та експериментальні методи, зокрема: аналіз існуючих методів вивчення об’єкту досліджень, фізичне моделювання, методи математичної статистики, апробація у промислових умовах.

Результати. Розроблений лабораторний стенд для визначення сили адгезії при обробці сипучих матеріалів розчинами ПАР. Показано, що величина сили адгезії, тобто „злипання“ сипучих матеріалів, залежить від питомих витрат ПАР, причому було виявлено наявність чіткого оптимуму цих витрат. Експериментальними дослідженнями на лабораторному стенді встановлено, що для аглошихти, відібраної на аглофабриці ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг“, оптимальні витрати ПАР становили 70–80 г/т. Ці дані підтверджені результатами досліджень запилення аглогазів при спіканні аглошихти на стандартному лабораторному стенді та безпосередньо на аглофабриці вказаного підприємства. Даний метод рекомендується для використання при визначенні параметрів обезпилення повітря за допомогою застосування водних розчинів ПАР. Зменшення концентрації пилу в технологічних процесах роботи аглофабрики підвищує екологічну безпеку індустріальних регіонів з розвинутою металургійною та гірничодобуваною галузями промисловості.

Наукова новизна. Розроблений метод визначення роботи адгезії на лабораторному стенді. Визначені оптимальні параметри обробки сипучих матеріалів водними розчинами ПАР.

Практична значимість. Результати досліджень пропонується використовувати як методичну основу при встановленні параметрів, виборі засобів та способів, розробці технологій та технічних засобів обезпилення повітря при технологічних процесах отримання, використання та переробки сипучих матеріалів.

 

Список літератури / References:

 

1. Снижение выбросов пыли при производстве агломерата / С.П. Фомин, В.Т. Агапова, А.Г. Шиша¬цкий [и др.] // Екологічні проблеми гірничо-металургійного комплексу України за умов формування принципів збалансованого розвитку. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2008. – С. 215–220.

Fomin, S.P., Agapova, V.T., Shishatskyi, A.G., Petliak, O.G. and Pitsyk, Yu.V. (2008), “Decreasing dust emission from sinter”, Proc. of theoretical and practical conference “Ekologichni problemy girnycho-metalurgiinogo kompleksu Ukrainy za umov formuvannia pryntsypiv zbalansovanogo rozvytku” [Ecological problems of mining and smelting branch under conditions of forming principles of balanced development.], Kyiv, 2008, pp. 215–220.

2. Основные направления защиты воздушного бассейна от выбросов вредных веществ аглофа¬бриками Украины / Б.З. Теверовский, И.Б. Шелу¬дько, С.Г. Демуш, В.Е. Яценко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1995. – № 1. – С. 86–89.

Teverovskiy, B.Z, Sheludko I.B., Demush S.G. and Yatsenko, V.Ye. (1995), “Fundamental direction of community air protection from emission of harmful substance by sintering plants in Ukraine”, Metallurgicheskaia i gornorudnaia promyshlennost, no.1, pp. 86–89.

3. Ширяева Н.И. Определение краевого угла, поверхностного натяжения и работы адгезии по параметрам лежащей капли, наблюдаемой сверху с помощью микроскопа / Н.И. Ширяева, В.К. Гера¬симов, Г.П. Вяткин // Коллоидный журнал. – 1995. – № 5. – С.764–768.

Shiryaeva, N.I., Gerasimov V.K. and Vyatkin, G.P. (1995), “Determination of the contact angle, surface tension, and work of adhesion from the top-view parameters of sessile drop observed in a microscope”, Kolloidny Zhurnal, no.5, pp. 764–768.

4. Пицык Ю.В. Пути повышения экологической безопасности в зоне влияния агломерационного производства / Ю.В. Пицык, А.Г. Шишацкий, В.Т. Агапова // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – № 5. – С. 97–99.

Pitsyk, Yu.V., Shishatskiy, A.G. and Agapova, V.T. (2012), “Ways of improvement ecological safety in the affected zone of the agglomeration production”, Metallurgicheskaia i gornorudnaia promyshlennost, no.5, pp. 97–99.

 

Files:
2013_4_pitsyk
Date 2014-07-24 Filesize 140.6 KB Download 436

Відвідувачі

3097612
Сьогодні
За місяць
Всього
354
17850
3097612

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Екологія Дослідження параметрів обробки сипучих матеріалів поверхнево-активними речовинами для знепилення повітря